Nadace - SVÍTÁNÍ - Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Nadace

Bariéry – nadace charty 77 (děti i dospělí)

Melantrichova 5, Praha 1
www.kontobariery.cz
projekt bariéry přispívá na rehabilitační a kompenzační pomůcky, bezbariérové úpravy, opravy a doplňky rehabilitačních pomůcek

Nadační fond J  T (děti i dospělí)

Pobřežní 14, Praha 8
podporuje zejména: příspěvky na rekonstrukce – bezbariérové úpravy, příspěvky na nákup standardních kompenzačních a rehabilitačních pomůcek (vozíky, motomedy aj.)

Společnost Duha – nadace pro děti postižené dětskou mozkovou obrnou

Kpt. Jaroše 324, 541 01 Trutnov
www.duhatu.cz
cíl pomoci dětem s mozkovou obrnou (formou nákupu pomůcek, přístrojů apod.), patronace nad dětskými skupinovými centry v ČR (stacionáře, léčebny, dětské domovy, ústavy aj.)

Nadace OKD (děti i dospělí)

Prokešovo nám. 6/2020, 728 30 Ostrava
www.nadaceokd.cz
projekty zaměřené na pracovní i společenskou integraci handicapovaných či sociálně znevýhodněných osob, podpora občanských sdružení MŠ, ZŠ, domovů důchodců, dětských domovů, žádá se 2x ročně.

Nadace Dobrý skutek, o.s.  (děti i dospělí)

Jiráskovo náměstí 2, 325 00 Plzeň
www.dobryskutek.cz
podpora konkrétní osoby či konkrétního zařízení, aby bylo využití daru stoprocentně kontrolované, jak ze strany DS, tak ze strany dárců

Nadace jistota – nadace komerční banky a.s. (děti i dospělí)

Na Příkopě 33,  P.O. BOX  839, Praha 1
www.kb.cz
finančně přispívá na činnost zdravotně – sociálního charakteru, podporuje projekty v oblasti rozvoje občanské společnosti a nabízí pomoc při vzdělání.
Na stránkách nadace je dostazník, který se odesílá na nadace_jistota@kb.cz 

Nadace Naše dítě (děti)

Ústavní  95, Praha 8
www.nasedite.cz
individuální žádosti – dlouhodobě pomáhají dětem mentálně i fyzicky handicapovaným (nejčastěji nadace vyřizuje žádosti týkající se příspěvků na zakoupení rehabilitačních pomůcek a osobní asistenci)

Nadace dětský mozek  (děti i dospělý)

Riegrova 336/5, 250 01 Brandýs nad Labem
www.detskymozek.cz
podporuje osoby s postižením centrální nervové soustavy, pomoc je uskutečňována poskytováním finančních příspěvků fyzickým osobám

Slunce dětem (děti)

Jetelová 16, 326 00 Plzeň
www.sluncedetem.cz
hlavním cílem je pomoci dětem a to zejména tělesně i duševně handicapovaným, postiženým vážnou nemocí, nebo umístěných v dětských domovech a obdobných zařízeních

Hestia, o.s. – dárcovský program ETELA  (děti)

Na Poříčí 1041/12, Praha 1
www.hest.cz
program finančně podporuje mladé lidi do 18 let s tělesným, mentálním, či sociálním handicapem; výběrová komise jednou ročně vybírá z došlých žádostí o podporu na pomůcky či zařízení, které zlepší kvalitu života handicapovaných osob

Vize 97 – nadace Dagmar a Václava Havlových

Voršilská 10, Praha 1
www.vize.cz
zabývají se žádostmi lidí s postižením, kteří nemají peníze na nezbytné zdravotnické pomůcky

Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové

Senovážné nám.2, P.O.Box 240, Praha 1
www.vdv.cz 
cílem je pomáhat lidem se zdravotním nebo sociálním handicapem, aby se mohli co nejlépe začlenit do společnosti, dále podporuje nestátní neziskové organizace v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací, pokud směřují k důstojnému začlenění lidí se zdravotním postižením, opuštěných dětí, nemocných a starších občanů; nadace usiluje o to, aby pomoc, kterou poskytuje, zahrnovala celé území ČR, aby sledovala odbornou úroveň služeb a odpovídala aktuální společenské potřebě

PODPOŘTE NAŠI SBÍRKU NA NOVÝ SVOZOVÝ AUTOBUS

Odešlete DMS - dárcovskou SMS - ve tvaru DMS SVITANI na tel. číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. Děkujeme.

Kontakt

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432. Pardubice. 530 03

Tel.: +420 466 049 911

E-mail: svitani@svitani.cz

IČ: 25 91 60 92

ID datové schránky: ypbsq9b

více...

Podporují nás

Město PardubicePardubický krajPomozte dětem

Jsme členskou organizací Koalice nevládek Pardubicka.

ESFCR

 

© 2018 Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s.

Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.