Zápis do prvních tříd - SVÍTÁNÍ - Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku probíhá dle Školského zákona č. 561/2004 Sb. a platných právních předpisů. Do školy mohou být přijati žáci, kteří splňují předpoklady ke vzdělávání podle §16, odst. 9 Školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Současně je kritériem pro přijetí žáka aktuální složení tříd a speciální vzdělávací potřeby jednotlivých žáků ve třídách školy tak, aby bylo možno zajistit jejich maximální rozvoj. Škola není určena pro žáky s psychiatrickou diagnózou a závažnými poruchami chování.

Jak staré děti jdou k zápisu do 1. ročníku?

 • k zápisu se musí dostavit všechny děti, které do 31. srpna 2018 dosáhnou věku 6 let
 • k zápisu se musí dostavit rodiče s dítětem narozeným v termínu do 31. srpna 2012 a dítětem, které mělo pro loňský školní rok odložené plnění povinné školní docházky (odklad)

Termín zápisu

 • 18. dubna a 19. dubna 2018 od 13 do 18 hodin na adrese: Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s., Komenského 432, Pardubice
 • 20. dubna 2018 od 13 do 15 hodin na adrese: Centrum sociálních služeb, Plk. Kohouta čp. 914, Vysoké Mýto

Co je nutné s sebou přinést?

 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rodný list dítěte
 • doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum)

Co přinést v případě, že budete žádat o odklad plnění povinné školní docházky?

 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rodný list dítěte
 • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa k odkladu plnění povinné školní docházky
 • doporučení školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum)

Co škola SVÍTÁNÍ nabízí?                         

 • výuku v základní škole a základní škole speciální
 • výuku a nácvik praktických dovedností v praktické škole jednoleté a v praktické škole dvouleté
 • fyzioterapii, ergoterapii, logopedii
 • canisterapii a hiporehabilitaci
 • muzikoterapii a psychorelaxaci
 • možnost využití svozové dopravy do školy a zpět (za úplatu)
 • ranní a odpolední družinu
 • volnočasové aktivity a kroužky
 • letní aktivity a pobyty

Kontaktní osoba

 • Mgr.  Markéta Štěpánková, mob.: +420 734 710 478, e-mail: stepankova@svitani.cz

PODPOŘTE NAŠI SBÍRKU NA NOVÝ SVOZOVÝ AUTOBUS

Odešlete DMS - dárcovskou SMS - ve tvaru DMS SVITANI na tel. číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. Děkujeme.

Kontakt

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432. Pardubice. 530 03

Tel.: +420 466 049 911

E-mail: svitani@svitani.cz

IČ: 25 91 60 92

ID datové schránky: ypbsq9b

více...

Podporují nás

Město PardubicePardubický krajPomozte dětem

Jsme členskou organizací Koalice nevládek Pardubicka.

ESFCR

 

© 2018 Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s.

Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.