Procházka digitálním světem - SVÍTÁNÍ - Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Operační program

Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Oblast podpory 

1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

 

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je tvorba nových vzdělávacích materiálů, jejich začlenění do výuky a zlepšení materiálního vybavení školy především v oblasti informačních a komunikačních technologií. Mezi další cíle patří další vzdělávání pedagogických pracovníků v jednotlivých podporovaných oblastech klíčových aktivit. 

Projekt naší školy je zaměřen na tyto klíčové aktivity:

Klíčová aktivita: I/3 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.

Klíčová aktivita: III/2 

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tato oblast byla školou vybrána za účelem zlepšení materiálního vybavení, získání nových výukových materiálů a aplikaci technologií, které přispějí ke zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu on-line i off-line a podpoří rozvoj odpovídajících kompetencí žáků v různých oblastech vzdělávání.

Klíčová aktivita: VI/2 

inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji finanční gramotnost

Realizace

Pedagogové naší školy se zúčastnili několika školení na tvorbu digitálních učebních materiálů s využitím interaktivních tabulí. 

V současné době již pedagogové vytvářejí učební materiály do zvolených předmětů, které budou aplikovat do výuky s využitím nově pořízeného technického vybavení.

PODPOŘTE NAŠI SBÍRKU NA NOVÝ SVOZOVÝ AUTOBUS

Odešlete DMS - dárcovskou SMS - ve tvaru DMS SVITANI na tel. číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. Děkujeme.

Kontakt

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432. Pardubice. 530 03

Tel.: +420 466 049 911

E-mail: svitani@svitani.cz

IČ: 25 91 60 92

ID datové schránky: ypbsq9b

více...

Podporují nás

Město PardubicePardubický krajPomozte dětem

Jsme členskou organizací Koalice nevládek Pardubicka.

ESFCR

 

© 2018 Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s.

Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.