Vybudování centra pro vzdělávání - SVÍTÁNÍ - Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Vybudování centra pro vzdělávání a komplexní péči těžce zdravotně postižených dětí a mládeže

Souhrnné informace o projektu

Program Společný regionální operační program
Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech
Opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je podpora integrace těžce zdravotně postižených obyvatel do komunity a zlepšení jejich pracovního uplatnění.Specifickým cílem projektu je rozvoj kapacit služeb podporujících sociální integraci – rekonstrukce, přístavba a nástavba školy, kterou bylo vybudováno zázemí pro poskytování komplexní péče většímu počtu dětí a mládeže s mentálním a kombinovaným postižením s důrazem na vytváření rovných příležitostí vedoucích k sociální integraci.

Výstupy, výsledky a přínosy

  • díky realizaci projektu došlo ke zvýšení kapacity školy o 18 handicapovaných žáků
  • projekt umožnil vytvořit 13 nových pracovních míst
  • zavedení nové služby – tranzitního programu
  • realizace projektu zvýšila užitnou plochu učebnového pavilonu o 713 m2 a byly zbudovány nové prostory tělocvičny v přístavbě o celkové užitné ploše 452,5 m2

Celkové náklady projektu

52 699 239 Kč

Uznatelné náklady projektu

43 734 000 Kč

Financované ze zdrojů

 

  • Dotace z EU: 34 987 000 Kč
  • Dotace ze stát. rozpočtu: 3 498 700 Kč
  • Vlastní zdroje žadatele: 14 213 513 Kč

Žadatel

Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
www.mmp.czposta@mmp.cz
Tel: 466 859 111, Fax: 466 859 103

Zpracovatel projektové žádosti, příloh, studií

První regionální rozvojová a.s.
Pernštýnská 14, 530 02 Pardubice
www.prr.czinfo@prr.cz
Tel: 464 629 100, Fax: 464 629 953

Zpracovatel stavební dokumentace

Ateliér Mudruňka - ing. arch. Pavel Mudruňka
Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice
mudrunkap@volny.cz
Tel: 464 646 343

Managment projektu

Ing. Petra Ulbrichová
Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
petra.ulbrichova@mmp.cz
Tel: 466 859 444, Fax: 466 511 200

Partner

Speciální škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.
Komenského 432, 530 03 Pardubice 
www.svitani.czsvitani@svitani.cz
Tel: 466 049 911, Fax: 466 651 851

Popis (průběh realizace)

Projektový záměr vybudování centra pro vzdělávání a péči o děti a mládež s těžkým zdravotním postižením se zrodil z dlouhodobé spolupráce Statutárního města Pardubic, které vlastní objekty, v nichž Speciální škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. poskytuje služby 180 žákům a klientům.

Projekt byl založen na dlouholetých zkušenostech s mladými lidmi se zdravotním postižením, kteří po ukončení školního vzdělání často neobstojí na trhu práce. Proto byl vytvořen nový, tzv. Tranzitní program, který poskytuje služby podporující zaměstnanost a integraci lidí s mentálním postižením ve věku od 16 do 40 let. Jedná se o dvouletý praktický výcvik, zaměřený na vykonávání pomocných prací.

Budova v pardubické Komenského ulici kapacitně nedostačovala rostoucí poptávce po službách školy a neumožňovala zavedení nových služeb. Město se proto rozhodlo řešit tyto nedostatky za pomoci strukturálních fondů.

Práce na projektu začaly přípravou stavební dokumentace na konci roku 2003, tedy téměř půl roku před vyhlášením výzvy k podávání žádostí. Zpracování projektové dokumentace finančně podpořil Pardubický kraj. Od května do července byla odbornou firmou zpracovávána žádost včetně příloh, studie proveditelnosti a analýzy nákladů a přínosů.

Právě včasná příprava byla významným faktorem úspěchu projektu, pořekadlo „štěstí přeje připraveným“ budiž poselstvím pro všechny budoucí žadatele o dotace ze strukturálních fondů.

V září 2004 byl projekt doporučen k podpoře Regionální radou NUTS II Severovýchod, k podpisu smlouvy o financování projektu ze Společného regionálního operačního programu došlo 15. 6. 2005. Stavební práce, které prováděla firma Domec s.r.o. trvaly do června 2006.

Dne 1. září 2006 se uskutečnilo slavnostní otevření, první zvonění a odhalení sochy „Přijetí“, která symbolizuje změnu postojů většinové společnosti k lidem se zdravotním postižením. Sochu, která přispívá ke zvelebení vrcholného architektonického a stavebně dokonale provedeného díla věnoval Královéhradecký kraj.

Na investiční projekt, který zbudoval kapacitu pro poskytování nových služeb navazuje neinvestiční projekt zaměřený na oživení nových prostor, tedy realizaci tranzitního programu, rozšíření výuky a zavedení nových služeb muzikoterapie, logopedie, ergoterapie a fyzioterapie. Navazující projekt realizuje škola SVÍTÁNÍ v rámci SROP, grantového schématu Pardubického kraje v opatření 3.2 Sociální integrace obyvatel v regionech Pardubického kraje. Celkové náklady činí 4 385 380 Kč, partnerem projektu je Svítání, sdružení pro pomoc zdravotně postiženým dětem, Pardubice.

 

Realizací obou projektů byla započata z historického a společenského pohledu nová etapa, která zvyšuje morální prestiž ve školské a sociální péči o děti a mládež se zdravotním handicapem v rámci České republiky a nese evropské parametry.

Tiskové zprávy

 

PODPOŘTE NAŠI SBÍRKU NA NOVÝ SVOZOVÝ AUTOBUS

Odešlete DMS - dárcovskou SMS - ve tvaru DMS SVITANI na tel. číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. Děkujeme.

Kontakt

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432. Pardubice. 530 03

Tel.: +420 466 049 911

E-mail: svitani@svitani.cz

IČ: 25 91 60 92

ID datové schránky: ypbsq9b

více...

Podporují nás

Město PardubicePardubický krajPomozte dětem

Jsme členskou organizací Koalice nevládek Pardubicka.

ESFCR

 

© 2018 Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s.

Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.