Základní škola - SVÍTÁNÍ - Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Poskytované vzdělání

Základní škola 1. a 2. stupeň

Cílová skupina

 • žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří byli přijati na základě doporučení školského poradenského zařízení

Cíle

 • zvládnout v malém kolektivu 6 - 8 žáků, pomocí individuálního přístupu, požadavky základní školy
 • pokud je to možné, integrovat žáky v dalších ročnících do běžné základní školy

Vzdělávací program

 • Školní vzdělávací program (ŠVP) Cestou necestou I - zpracovaný dle RVP ZV
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, ve znění Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy čj. MŠMT - 28603/2016

Základní škola praktická

Cílová skupina

 • žáci se zdravotním postižením, jehož součástí je nejčastěji lehké mentální postižení, kteří byli přijati na základě doporučení školského poradenského zařízení

Cíle     

 • rozvoj a kultivace osobnosti žáka
 • poskytování vědomostí
 • dovedností a návyků potřebných k uplatnění žáků v praktickém životě

Vzdělávací program  

 • ŠVP Cestou necestou II - zpracovaný dle RVP ZV - LMP
 • ŠVP Cestou necestou II - A - zpracovaný dle RVP ZV - LMP

Základní škola speciální

Cílová skupina

 • žáci se zdravotním postižením, jehož součástí je středně těžké až těžké mentální postižení nedovolující žákům prospívat na základní škole ani na základní škole praktické, kteří byli přijati na základě doporučení školského poradenského zařízení 

Cíle 

 • získání vědomostí, dovedností a návyků potřebných k orientaci v okolním světě
 • dosažení maximální samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob
 • zapojení se dle vlastních možností do společenského života

Vzdělávací program

 • ŠVP Cestou necestou III - zpracovaný dle RVP ZŠS

Přípravný stupeň základní školy speciální

Cílová skupina

 • děti se zdravotním postižením, jehož součástí je středně těžké až těžké mentální postižení, souběžné postižení více vadami nebo autismus, kteří byli přijati na základě doporučení školského poradenského zařízení
 • do třídy lze zařadit dítě od školního roku, v němž dosáhne 5 let věku, do zahájení povinné školní docházky, a to i v průběhu školního roku

PODPOŘTE NAŠI SBÍRKU NA NOVÝ SVOZOVÝ AUTOBUS

Odešlete DMS - dárcovskou SMS - ve tvaru DMS SVITANI na tel. číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. Děkujeme.

Kontakt

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432. Pardubice. 530 03

Tel.: +420 466 049 911

E-mail: svitani@svitani.cz

IČ: 25 91 60 92

ID datové schránky: ypbsq9b

více...

Podporují nás

Město PardubicePardubický krajPomozte dětem

Jsme členskou organizací Koalice nevládek Pardubicka.

ESFCR

 

© 2018 Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s.

Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.