Dítě, žák s potřebou podpůrných opatření - SVÍTÁNÍ - Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

D ítě, žák s potřebou podpůrných opatření – úloha školských poradenských zařízení – MSMT-12733/2017-1-784 

 • určeno pro učitelé mateřských škol, základních škol (speciálních škol)
 • kurz Dítě, žák s potřebou podpůrných opatření – úloha školských poradenských zařízení je zaměřen na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti naplňování podpůrných opatření ve školním prostředí
 • účastníci vzdělávacího programu získají základní informace o platné legislativě vztahující se k podpůrným opatřením
 • účastníci se seznámí s jednotlivými stupni podpůrných opatření a jejich specifiky (plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga, působení dalších osob poskytujících podporu)
 • účastníci se seznámí s členěním podpůrných opatření a základními pravidly pro jejich uplatňování (metody, formy, učebnice, pomůcky, kompenzační pomůcky apod.)
 • účastníci se seznámí s postupem v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření 1. stupně a 2.–5. stupně (doporučení a revize)
 • v rámci vzdělávacího programu budou řešeny modelové situace, účastníci si osvojí principy tvorby PLPP/IVP pro děti/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • počet hodin 8
 • termín - 8. 12. 2017 od 9 do 16 hodin
 • místo - Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o. p. s., Komenského 432, Pardubice
 • občerstvení - káva, čaj, voda, ovoce/koláč
 • cena - 3.058,- Kč

Přihlášky zasílejte na e-mail: horakova@svitani.cz (Dana Horáková, tel.: +420 466 049 924) nebo poštou na adresu Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, 530 03 Pardubice.

PODPOŘTE NAŠI SBÍRKU NA NOVÝ SVOZOVÝ AUTOBUS

Odešlete DMS - dárcovskou SMS - ve tvaru DMS SVITANI na tel. číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. Děkujeme.

Kontakt

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432. Pardubice. 530 03

Tel.: +420 466 049 911

E-mail: svitani@svitani.cz

IČ: 25 91 60 92

ID datové schránky: ypbsq9b

více...

Podporují nás

Město PardubicePardubický krajPomozte dětem

Jsme členskou organizací Koalice nevládek Pardubicka.

ESFCR

 

© 2018 Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s.

Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.