Charakteristika organizace - poslání - SVÍTÁNÍ - Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Charakteristika organizace - poslání

Charakteristika organizace

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ je obecně prospěšná společnost s působností v Pardubickém kraji se sídlem Komenského 432, Pardubice.

Poslání organizace

Posláním Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. je poskytovat dětem, mládeži a dospělým lidem se zdravotním postižením vzdělávání a další služby směřující k rozvoji jejich osobnosti a zapojení do běžného života na základě individuálních potřeb a možností.

Správní rada

Seznam členů

 • Renata Chybová - předsedkyně
 • Mgr. Renata Janecká
 • MUDr. Vladimír Němec
 • Prof. Ing Miroslav Ludwig, CsC.
 • Ing. Jana Krejčířová
 • Alena Trnková

Jednací řád správní rady (ke stažení)

Pozvánka na schůzi správní rady (ke stažení)

Dozorčí rada

Seznam členů

 • Pavlína Zoubková - předseda
 • Marie Ovčačíková
 • Lenka Buchtelová

Jednací řád dozorčí rady (ke stažení)

Pozvánka na schůzi dozorčí rady (ke stažení)

Druh obecně prospěšných služeb

Vzdělávání a výuka v těchto typech škol:

 • základní škola
 • základní škola praktická
 • základní škola speciální
 • praktická škola jednoletá
 • praktická škola dvouletá

Provoz školských zařízení

 • Speciálně pedagogické centrum SVÍTÁNÍ
 • školní družina
 • zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Provoz Nestátního zdravotnického zařízení

 • fyzioterapie
 • ergoterapie

Poskytování sociálních služeb

 • osobní asistence
 • sociálně terapeutické dílny

Aktivity na podporu činnosti školy

 • vznik a realizace projektů
 • sportovní, kulturní a společenské aktivity
 • volnočasové a prázdninové aktivity, pobyty
 • zhotovování dekorativních předmětů
 • školní doprava

Stravování

 • školní výdejna

PODPOŘTE NAŠI SBÍRKU NA NOVÝ SVOZOVÝ AUTOBUS

Odešlete DMS - dárcovskou SMS - ve tvaru DMS SVITANI na tel. číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. Děkujeme.

Kontakt

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432. Pardubice. 530 03

Tel.: +420 466 049 911

E-mail: svitani@svitani.cz

IČ: 25 91 60 92

ID datové schránky: ypbsq9b

více...

Podporují nás

Město PardubicePardubický krajPomozte dětem

Jsme členskou organizací Koalice nevládek Pardubicka.

ESFCR

 

© 2018 Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s.

Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.