Představení SPC - SVÍTÁNÍ - Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Speciálně pedagogické centrum SVÍTÁNÍ

je školské poradenské zařízení při Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ, o.p.s. Pardubice, působící od 1. 1. 1996. Poskytuje dětem, mládeži a dospělým lidem s kombinovaným postižením speciálně pedagogické, sociální a psychologické poradenství a péči s cílem podpořit rozvoj jejich osobnosti a usnadnit jim začlenění do společnosti.

SPC zajišťuje své služby ambulantně v prostorách centra nebo v terénu - ve školách, rodinách, dětských domovech, zařízeních poskytujících sociální služby atd.

Cílová skupina

SPC poskytuje poradenské služby dětem předškolního věku, žákům, mládeži a dospělým lidem s:

 • kombinovaným postižením
 • tělesným postižením
 • mentálním postižením
 • poruchou autistického spektra
 • narušenou komunikační schopností

Působnost

Pardubický kraj – region Pardubice a Chrudim

Odborný tým SPC

 • speciální pedagogové
 • logoped
 • sociální pracovník
 • krajský koordinátor pro autismus
 • psycholog
 • spolupracujeme i s dalšími odborníky a organizacemi – s psychiatry, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, pediatry, sociálními pracovníky, speciálně pedagogickými centry, pedagogicko-psychologickými poradnami, s organizacemi poskytujícími sociální služby, atd.

PODPOŘTE NAŠI SBÍRKU NA NOVÝ SVOZOVÝ AUTOBUS

Odešlete DMS - dárcovskou SMS - ve tvaru DMS SVITANI na tel. číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. Děkujeme.

Kontakt

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432. Pardubice. 530 03

Tel.: +420 466 049 911

E-mail: svitani@svitani.cz

IČ: 25 91 60 92

ID datové schránky: ypbsq9b

více...

Podporují nás

Město PardubicePardubický krajPomozte dětem

Jsme členskou organizací Koalice nevládek Pardubicka.

ESFCR

 

© 2018 Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s.

Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.