Autismus - SVÍTÁNÍ - Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Autismus – otázky a odpovědi

Co je to vlastně autismus?

Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského psychického vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je díky tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Autismus doprovází specifické vzorce chování.

Jaká je jeho příčina?

Autismus je poruchou, jejíž příčinu se prozatím nepodařilo odhalit. Předpokládá se, že určitou roli zde hrají genetické faktory, různá infekční onemocnění a chemické procesy v mozku. Moderní teorie tvrdí, že autismus vzniká až při kombinaci několika těchto faktorů. Autismus je v podstatě syndrom, který se diagnostikuje na základě projevů chování. Projevuje se buď od narození, nebo v raném věku (do 36 měsíců). Porucha určitých mozkových funkcí způsobí, že dítě nedokáže správným způsobem vyhodnocovat informace (senzorické, jazykové apod.). Lidé s autismem pak mívají výrazné potíže ve vývoji řeči, ve vztazích s lidmi a obtížně zvládají běžné sociální dovednosti.

Čeho si mohou rodiče všimnout už v raném věku dítěte?

Postřehy v komunikaci

 • nereaguje na své jméno
 • neříká, co chce
 • opožděný vývoj jazyka
 • nereaguje na pokyny
 • někdy působí dojmem, že je neslyšící
 • zdá se, že slyší, ale nikoli ostatní osoby
 • neukazuje a nemává na rozloučenou
 • říkal/a několik slov, ale nyní přestal/a

Postřehy v sociálním chování

 • chybí sociální úsměv
 • raději si hraje o samotě
 • sává přednost sebeobsluze
 • je velmi samostatný
 • některé věci dělá velmi "brzy"
 • špatný oční kontakt
 • působí, že žije ve vlastním světě
 • nezajímá se o ostatní děti
 • ostatní lidi dokáže ignorovat

Postřehy v chování

 • záchvaty vzteku
 • hyperaktivita, neschopnost spolupracovat, negativismus
 • neví, jak si hrát s hračkami
 • zabývá se určitými věcmi stále dokolečka
 • chodí po špičkách
 • neobvyklá fixace na určité hračky (neustále s sebou nosí nějaký předmět)
 • řadí věci do řad
 • reaguje přehnaně na určité materiály či zvuky
 • zvláštní pohyby

Absolutní indikace pro další vyšetření

 • do 12 měsíců nežvatlá
 • do 12 měsíců negestikuluje (neukazuje, nemává na rozloučenou)
 • do 16 měsíců neužívá slova
 • do 24 měsíců spontánně neužívá věty
 • ztráta jakýchkoli jazykových nebo sociálních schopností v jakémkoli věku

Může autismus provázet ještě nějaká jiná nemoc?

Autismus může být, a často bývá, kombinován s jinými poruchami či handicapy psychického i fyzického rázu (mentální retardace, epilepsie, smyslové poruchy, geneticky podmíněné vady atd.). Často se přidružuje problematické chování rozdílné intenzity. Někteří lidé s autismem mají pouze mírné problémy (např. nemají rádi změny), u druhých pozorujeme agresivní nebo sebezraňující chování. S autismem se také často pojí hyperaktivita, neschopnost soustředění nebo výrazná pasivita.

Jak pomoci lidem s autismem?

Jediným obecným a prokazatelně úspěšným způsobem pomoci lidem s autismem je speciální pedagogická péče s využitím metodiky kognitivně behaviorální terapie. Pokud dítěti svým speciálním přístupem umožníme porozumět světu, který ho díky jeho handicapu chaoticky obklopuje, je stoprocentní šance, že u dítěte dojde ke zlepšení. Speciálně vyškolení pedagogové užívají nejčastěji metodiku strukturovaného učení, která za prioritu považuje nácvik funkční komunikace a individuální přístup v psychoedukaci. Vizualizace a strukturalizace jsou základními metodickými pilíři přístupu k lidem s autismem.

Kde žádat o pomoc v případě, že máte podezření na autismus u svého dítěte?

V případě podezření na diagnózu autismu u Vašeho dítěte je vhodné toto nejprve konzultovat s dětským lékařem. Dále je možné kontaktovat pedopsychiatrického lékaře, případně se obrátit na některé speciálně pedagogické centrum. Na trhu s odbornou literaturou je v současné době k dispozici velké množství titulů, které se touto problematickou podrobně zabývají.

PODPOŘTE NAŠI SBÍRKU NA NOVÝ SVOZOVÝ AUTOBUS

Odešlete DMS - dárcovskou SMS - ve tvaru DMS SVITANI na tel. číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. Děkujeme.

Kontakt

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432. Pardubice. 530 03

Tel.: +420 466 049 911

E-mail: svitani@svitani.cz

IČ: 25 91 60 92

ID datové schránky: ypbsq9b

více...

Podporují nás

Město PardubicePardubický krajPomozte dětem

Jsme členskou organizací Koalice nevládek Pardubicka.

ESFCR

 

© 2018 Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s.

Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.