Jak se objednat - SVÍTÁNÍ - Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Jak se objednat

K poskytnutí poradenské služby v SPC SVÍTÁNÍ se můžete objednat následujícími způsoby u sociálního pracovníka v provozní době (v pracovní dny v čase 8 -16 hod.):

  • telefonicky: 466 049 917, 731 947 848
  • zasláním vyplněné žádosti poštou nebo e-mailem:
    • adresa pro zaslání poštou: SPC SVÍTÁNÍ, Komenského 432, 530 03 Pardubice
    • adresa pro zaslání e-mailem: chochercakova@svitani.cz
  • osobně přímo v SPC: 2. patro, kancelář č. 310, Komenského 432, Pardubice

Nezletilého žadatele o službu objednává jeho zákonný zástupce, zletilý žadatel o službu se objednává samostatně.

Škola může objednat svého žáka výhradně se souhlasem zákonného zástupce nebo zletilého žáka. Je nezbytné zaslat žádost o poskytnutí poradenské služby s podpisem zákonného zástupce nebo zletilého žáka.

V případě, že o objednání žádá pěstoun, popř. pěstoun na přechodnou dobu, je nutné, aby doložil pověření soudu, ze kterého jednoznačně vyplývá, že je pověřen dítě (svěřené do pěstounské péče nebo pěstounské péče na přechodnou dobu) zastupovat v odborném pedagogicko-psychologickém a kariérním poradenství a všech dalších náležitostech, které z činnosti SPC vyplývají.

 

 

PODPOŘTE NAŠI SBÍRKU NA NOVÝ SVOZOVÝ AUTOBUS

Odešlete DMS - dárcovskou SMS - ve tvaru DMS SVITANI na tel. číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč. Děkujeme.

Kontakt

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432. Pardubice. 530 03

Tel.: +420 466 049 911

E-mail: svitani@svitani.cz

IČ: 25 91 60 92

ID datové schránky: ypbsq9b

více...

Podporují nás

Město PardubicePardubický krajPomozte dětem

Jsme členskou organizací Koalice nevládek Pardubicka.

ESFCR

 

© 2018 Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s.

Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.