Studium asistentů pedagoga

Aktuálně platné termíny studia 

Termíny zahájení kurzu AP – „Studium pro asistenty pedagoga“

22. 1. 2022 – 26. 4. 2022 – kurz již probíhá – A

5. 3. 2022 – 28. 6. 2022 – poslední volná místa – B

Kurz je akreditován u MŠMT-32938/2016-1-1025

 

Pro koho?

 • pro pracující s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami pro získání zákonem předepsané kvalifikace asistenta pedagoga

Nabízíme

 • spolupráci a konzultaci s lektory
 • přednášky
 • semináře a zkušenosti z dlouholeté praxe psycholožky PhDr. Lidmily Pekařové
 • postřehy z praxe lektorky sociálních dovedností Mgr. Marty Kanno

Podmínky účasti

 • věk 18 let
 • úspěšně ukončené minimálně základní vzdělání
 • min. 80% účast na seminářích
 • zájem účastníka o danou problematiku

Rozsah a termín

 • 97 hodin teoretické výuky
 • 40 hodin praxe ve škole SVÍTÁNÍ
 • účastníci obdrží flash disk, na kterém budou nahrány učební materiály
 • ukončení formou závěrečného testu a závěrečné zkoušky před komisí
 • po úspěšném ukončení studia akreditované osvědčení
 • kurz bude probíhat o víkendech a cca 2x v týdnu
 • konkrétní studijní plán a časový harmonogram bude upřesněn před začátkem kurzu

Možnost pracovního uplatnění

 • záleží na výši dosaženého vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb.:
  • asistent pedagoga (AP) se vzděláním VŠ, SŠ s maturitou:
   • AP vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace
  • asistent pedagoga se vzděláním ZŠ, SŠ bez maturity:
   • AP vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči

Místo konání

 • Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Komenského 432, Pardubice. Spojení MHD č. 2, 12, 28, 27

Podívejte se na mapě

 

Účastnický poplatek

 • 9.500,- Kč
 • platba na fakturu před zahájením kurzu č. účtu: 36134561/0100, variabilní symbol = viz faktura, do poznámky: kurz AP_příjmení
 • platit až po obdržení faktury

Prosíme o zaslání přihlášky, kterou projevíte zájem o nabízené studium. Vyplněnou přihlášku (viz níže) zašlete na e-mail: bondorovar@svitani.cz 

Případné dotazy ke kurzu AP můžete využít i telefonního kontaktu 734 378 686.

 

1. Studium asistenta pedagoga – kurz „E“ (kurz naplněn)

21. srpna – 10. prosince 2021

místo konání: Základní škola a Praktická škola Svítání, Komenského 432, Pardubice

2. Studium asistenta pedagoga – kurz „F“ (kurz naplněn)

25. září 2021 – 21. ledna 2022

místo konání: Základní škola a Praktická škola Svítání, Komenského 432, Pardubice

3. Studium asistenta pedagoga – kurz „A“

předpokládaný termín leden 2022

místo konání: Základní škola a Praktická škola Svítání, Komenského 432, Pardubice

(připravovaný termín) Přihlásit se

4. Studium asistenta pedagoga – kurz „B“

předpokládaný termín únor 2022

místo konání: Základní škola a Praktická škola Svítání, Komenského 432, Pardubice

(připravovaný termín) Přihlásit se