Pozvánka na správní a dozorčí radu

SPRÁVNÍ RADA

P o z v á n k a

na schůzku správní rady

Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s.,

která se koná

dne 27. 6. 2022 ve 14:00 hodin


v Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ, o.p.s. Pardubice,
Komenského 432, 530 03 Pardubice

 

Program jednání správní rady dne 27. 6. 2022

 

 1. Úvod, uvítání hostů
  2. Ekonomika školy – zpráva o hospodaření školy
 2. Informace o Klášterní – slavnostní otevření budovy
 3. Schválení výroční zprávy o.p.s. za rok 2021
 4. PR – akce
 5. Diskuze
 6. Závěr

Vystavila: Lenka Vondroušová, tel. 466 049 911

Pardubice 25. 5. 2022

 

Prosím, potvrďte svoji účast telefonicky nebo na elektronickou adresu:

vondrousova@svitani.cz

 

DOZORČÍ RADA

P o z v á n k a

na schůzku dozorčí rady

Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s.,

která se koná

dne 27. 6. 2022 ve 14:00 hodin

 

v Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ, o.p.s. Pardubice,

Komenského 432, 530 03 Pardubice

Program jednání dozorčí rady dne 27. 6. 2022

 1. Úvod, uvítání hostů
 2. Ekonomika školy – zpráva o hospodaření školy
 3. Informace o Klášterní – slavnostní otevření budovy
 4. Schválení výroční zprávy o.p.s. za rok 2021
 5. PR – akce
 6. Diskuze
 7. Závěr

 

Vystavila: Lenka Vondroušová, tel. 466 049 911

Pardubice  25. 5. 2022

Prosím, potvrďte svoji účast telefonicky nebo na elektronickou adresu: vondrousova@svitani.cz