Pozvánka na správní a dozorčí radu

SPRÁVNÍ RADA

P o z v á n k a

na schůzku správní rady

Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s.,

která se koná

dne 19. 12. 2022 ve 14:00 hodin


v Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ, o.p.s. Pardubice,
Klášterní 52, 530 02 Pardubice-Staré Město.

 

Program jednání správní rady dne 19. 12. 2022

 

 1. Úvod, uvítání hostů
 2. Ekonomika školy – zpráva o hospodaření školy
 3. Slavnostní otevření budovy 25.11.2022
 4. Informace o změnách, vyplývajících přestěhováním do nové budovy
 5. PR – akce
 6. Diskuze
 7. Závěr

Vystavila: Lenka Vondroušová, tel. 466 049 911

Pardubice 18. 11. 2022

 

Prosím, potvrďte svoji účast telefonicky nebo na elektronickou adresu:

vondrousova@svitani.cz

 

DOZORČÍ RADA

P o z v á n k a

na schůzku dozorčí rady

Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s.,

která se koná

dne 19. 12. 2022 ve 14:00 hodin


v Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ, o.p.s. Pardubice,
Klášterní 52, 530 02 Pardubice-Staré Město.

Program jednání dozorčí rady dne 19. 12. 2022

 1. Úvod, uvítání hostů
 2. Ekonomika školy – zpráva o hospodaření školy
 3. Slavnostní otevření budovy 25.11.2022
 4. Informace o změnách, vyplývajících přestěhováním do nové budovy
 5. PR – akce
 6. Diskuze
 7. Závěr

 

Vystavila: Lenka Vondroušová, tel. 466 049 911

Pardubice  18. 11. 2022

Prosím, potvrďte svoji účast telefonicky nebo na elektronickou adresu: vondrousova@svitani.cz