Sbírka na budovu v Klášterní

Možná jste si při cestě ulicí Klášterní povšimli, že budova s číslem 52 prošla rozsáhlou rekonstrukcí a nově v ní sídlí Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ. 

Rekonstrukce budovy ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ

Pokud se chcete ohledně tohoto projektu dozvědět více informací a případně zapojit, pak jste na tom správném místě. Rádi Vás seznámíme s naším aktuálním cílem. A také s tím, jak nám můžete pomoci.

 

Komu můžete pomoci?

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o. p. s. vznikla v roce 1992. A z malé školy, umožňující vzdělávání žáků s mentálním a kombinovaným postižením, se během svého vývoje stala silná organizace. Ta poskytuje svým žákům nejen služby speciálně pedagogického centra, sociálně terapeutické dílny a školní družiny, ale také různé formy vzdělávání, terapií a široké spektrum volnočasových aktivit, kde se mohou žáci nadále rozvíjet a získávat klíčové kompetence. Dnes organizace spolupracuje a pomáhá více než 700 žákům a klientům a zaměstnává více než 150 pracovníků. 

Co všechno rekonstrukce budovy přinesla?

 • Především se nám podařilo vytvořit prostor, ve kterém se žáci s mentálním a kombinovaným postižením účastní různých terapií, vzdělávají, rozvíjejí, a také získávají a prohlubují své dovednosti a návyky. 
 • Současně vzniklo místo, které je všem otevřené, a kde se lidé cítí příjemně. Prostor, který je naplněn myšlenou inkluze, neboť se zde setkávají nejen žáci a klienti, ale i další návštěvníci, a to při volnočasových aktivitách, kulturních akcích a prezentacích získaných dovedností klientů a umělecké tvorby. 
 • V řádu střednědobého horizontu by se budova měla stát centrem pospolitosti, rodinné aktivace, a taktéž vzdělávání pro všechny, kteří pracují s osobami s postiženm

Co všechno je součástí nového místa?

 • Tréninkové byty sloužící pro nácvik každodenních činností, výuku úklidových prací či rodinné výchovy. 
 • Tréninková pracoviště, jako je recepce, prodejna, kuchyně, prádelna či zahrada, kde se žáci učí dovednostem, které jim usnadní každodenní život a současně rozšíří uplatnění na trhu práce. 
 • Výstavní prostor, kde se klienti učí nejen instalovat výstavy, ale také zde probíhají vernisáže a výstavy uměleckých děl. 
 • Dílny pro výuku a nácvik ručních a technických prací s papírem, dřevem a keramikou. 
 • Specializované místnosti jako tělocvična, relaxační místnost, multismyslová místnost, kde probíhají terapie a tělesná výchova. Zároveň vytváříme bezpečné místo pro relaxaci a pomoc při zvládání stresu, bolestí, i neklidu. Postupně tak napomáháme zlepšení psychického a fyzického zdraví a podněcování zájmu o nové obohacující vjemy.  
 • Inkluzivní sál a přednáškový sál, jenž slouží terapiím, konferencím, vzdělávacím akcím a společnému setkávání. 
 • Součástí je také speciálně pedagogické centrum s širokou nabídkou kvalitních služeb pro více než 900 klientů. 

Chcete nám pomoci?

Získané dotace nepokryly veškeré náklady na rekonstrukci a vybavení školy, proto hledáme další zdroje financování, abychom mohli projekt úspěšně dokončit. 

Každé pomoci si vážíme!

Velmi si ceníme Vaší podpory a pomoci, bez které není možné projekt dokončit. Proto Vám jako vyjádření našeho poděkování nabízíme:

 • Umístění pamětní desky s logem Vaší organizace v budově školy.
 • Přednášky či vzdělávací kurzy zaměřené na „soft skills” pro Vaše zaměstnance.
 • Využít nově zrekonstruované reprezentační prostory pro akce Vaší organizace. 

Pokud Vás náš projekt zaujal a rádi byste se podíleli na dofinancování rekonstrukce a vybavení naší školy, pak můžete přispět libovolným příspěvkem na níže uvedený transparentní účet. Přispět může kdokoli a na požádání Vám vystavíme darovací smlouvu nebo smlouvu o poskytnutí daru. Velmi si vážíme Vaší podpory. Tak budeme zase společně o kousek blíž splnění a uskutečnění naší vize. A to díky Vám!

Přispět online platební metodou

Chcete se o projektu dozvědět více a zjistit kolik už máme vybráno? Navštivte náš nový web SPOLUNAPALUBE.cz.

 

Přispějte Svítání částkou minimálně 500 Kč a získáte věrnostní kartičku se slevami u vybraných partnerů. V naší síti naleznete již nyní na dvě desítky partnerů. Sledujte naše stránky, nebo sociální sítě pravidelně, partneři stále přibývají. 

 

Přispět bankovním převodem

QR platba

Číslo účtu: 35-6934550257/0100

IBAN: CZ12 0100 0000 3569 3455 0257

SWIFT: KOMBCZPP

 

Zůstatek na transparentním účtu můžete sledovat zde.

Je čas napnout plachty, kontaktujte nás ještě dnes!