Sbírka na budovu v Klášterní

Možná jste si při cestě ulicí Klášterní povšimli, že budova s číslem 52 prochází rozsáhlou rekonstrukcí. A taktéž jste patrně zaslechli i informace, týkající se stěhování Základní školy a Praktické školy Svítání.

 

Rekonstrukce budovy ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ

Pokud se chcete ohledně tohoto projektu dozvědět více informací a případně zapojit, pak jste na tom správném místě. Rádi Vás seznámíme s naším aktuálním cílem. A také s tím, jak nám můžete pomoci.

 

Komu můžete pomoci?

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o. p. s. vznikla v roce 1992. A z malé školy, umožňující vzdělávání žáků s mentálním a kombinovaným postižením, se během svého vývoje stala silná organizace. Ta poskytuje svým žákům nejen služby speciálně pedagogického centra, sociálně terapeutické dílny a školní družiny, ale také různé formy vzdělávání, terapií a široké spektrum volnočasových aktivit, kde se mohou žáci nadále rozvíjet a získávat klíčové kompetence. Dnes organizace spolupracuje a pomáhá více než 700 žákům a klientům a zaměstnává více než 150 pracovníků. 

Co všechno přinese rekonstrukce budovy?

 • Především chceme vytvořit prostor, ve kterém se budou žáci s mentálním a kombinovaným postižením účastnit různých terapií, vzdělávat, rozvíjet, a také získávat a prohlubovat své dovednosti a návyky. 
 • Současně chceme vytvořit místo, které bude všem otevřené, a kde se budou lidé cítit příjemně. Prostor, který bude naplněný myšlenou inkluze, neboť se zde budou setkávat nejen žáci a klienti, ale i další návštěvníci, a to při různých volnočasových aktivitách, kulturních akcích a prezentacích získaných dovedností klientů a umělecké tvorby. 
 • V řádu střednědobého horizontu by se budova měla stát centrem pospolitosti, rodinné aktivace, a taktéž vzdělávání pro všechny, kteří pracují s osobami s postižením. 

Co všechno bude součástí nového místa?

 • Tréninkové byty sloužící pro nácvik každodenních činností, výuku úklidových prací či rodinné výchovy. 
 • Tréninková pracoviště, jako bude recepce, prodejna, kuchyně, prádelna či zahrada, kde se budou žáci učit dovednostem, které jim usnadní každodenní život a současně rozšíří uplatnění na trhu práce. 
 • Výstavní prostor, kde se budou klienti nejen učit instalovat výstavy, ale také zde budou probíhat vernisáže a výstavy uměleckých děl. 
 • Dílny pro výuku a nácvik ručních a technických prací s papírem, dřevem a keramikou. 
 • Specializované místnosti jako tělocvična, relaxační místnost, multismyslová místnost, kde budou probíhat terapie a tělesná výchova. Ale zároveň vytvoříme bezpečné místo pro relaxaci a pomoc při zvládání stresu, bolestí, i neklidu. A tak postupně napomáhat zlepšení psychického a fyzického zdraví a podněcovat zájem o nové obohacující vjemy.  
 • Inkluzivní sál a přednáškový sál, jenž bude sloužit terapiím, konferencím, vzdělávacím akcím a společnému setkávání. 
 • Součástí bude také speciálně pedagogické centrum s širokou nabídkou kvalitních služeb pro více než 700 klientů. 

Chcete nám pomoci?

Získané dotace nepokryjí veškeré náklady na rekonstrukci a vybavení školy. Proto hledáme další zdroje financování, abychom mohli projekt úspěšně dokončit. Přispět tak můžete na kmenové třídy, kanceláře, šatny pro žáky, zahradu, fasádu a další potřebné náklady.

Každé pomoci si vážíme!

Velmi si ceníme Vaší podpory a pomoci, bez které není možné projekt dokončit. Proto Vám jako vyjádření našeho poděkování nabízíme:

 • Umístění pamětní desky s logem Vaší organizace v budově školy.
 • Přednášky či vzdělávací kurzy zaměřené na „soft skills” pro Vaše zaměstnance.
 • Využít nově zrekonstruované reprezentační prostory pro akce Vaší organizace. 

Pokud Vás náš projekt zaujal a rádi byste se podíleli na rekonstrukci a vzniku nových prostor naší školy, pak můžete přispět libovolným příspěvkem na níže uvedený dárcovský účet. Přispět může kdokoli a na požádání Vám vystavíme darovací smlouvu. Velmi si vážíme Vaší podpory. Tak budeme zase společně o kousek blíž splnění a uskutečnění naší vize. A to díky Vám!

Přispět online platební metodou

Chcete se o projektu dozvědět více a zjistit kolik už máme vybráno? Navštivte náš nový web SPOLUNAPALUBE.cz.

 

Přispějte Svítání částkou minimálně 500 Kč a získáte věrnostní kartičku se slevami u vybraných partnerů. V naší síti naleznete již nyní na dvě desítky partnerů. Sledujte naše stránky, nebo sociální sítě pravidelně, partneři stále přibývají. 

 
 

Přispět pomocí DMS

Je čas napnout plachty, kontaktujte nás ještě dnes!