Školní rok

Harmonogram školního roku 2023/2024

Začátek školního roku 4. 9. 2023
Podzimní prázdniny 26. – 27. 10. 2023
Vánoční prázdniny 23. 12. 2023 – 2. 1. 2024
Vysvědčení za I. pololetí 31. 1. 2024
Pololetní prázdniny 2. 2. 2024
Jarní prázdniny 11. 3. – 17. 3. 2024
Velikonoční prázdniny 28. 3. 2024
Vysvědčení za II. pololetí 28. 6. 2024
Letní prázdniny 29. 6. – 1. 9. 2024
Úvodní rodičovská schůzka 4. září 2023
Rodičovské schůzky říjen 2023
březen 2024
Pedagogická rada listopad 2023
leden 2024
duben 2024
červen 2024
srpen 2024
Konzultační schůzky pro rodiče leden 2024
květen 2024
Zápis do 1. tříd duben 2024
Závěrečné zkoušky v praktické škole červen 2024

Je čas napnout plachty, kontaktujte nás ještě dnes!