Školní rok

Harmonogram školního roku 2022/2023

Ředitelské volno 1. – 2. 9. 2022
Začátek školního roku 5. 9. 2022
Podzimní prázdniny 26. – 27. 10. 2022
Vánoční prázdniny 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023
Vysvědčení za I. pololetí 31. 1. 2023
Pololetní prázdniny 3. 2. 2023
Jarní prázdniny 6. 3. – 12. 3. 2023
Velikonoční prázdniny 6. 4. 2023
Vysvědčení za II. pololetí 30. 6. 2023
Letní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2023
Úvodní rodičovská schůzka 5. září 2022
Rodičovské schůzky říjen 2022
březen 2023
Pedagogická rada listopad 2022
leden 2023
duben 2023
červen 2023
srpen 2023
Konzultační schůzky pro rodiče leden 2023
květen 2023
Zápis do 1. tříd duben 2023
Závěrečné zkoušky v praktické škole červen 2023

Je čas napnout plachty, kontaktujte nás ještě dnes!