Školní družina

Školní družina Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s. tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.
Pravidelnou náplní činnosti školní družiny jsou výtvarné, pracovní, hudební, poznávací a pohybové aktivity a činnosti. Školní družina tak zabezpečuje nejen zájmové činnosti, ale i odpočinek a rekreaci žáků školy Svítání, vše spojené s dohledem nad žáky.  

Ve školní družině mohou žáci využít následující zájmové aktivity:

  • sportovní hry
  • rukodělný kroužek
  • kroužek bubnování
  • hru Boccia
  • stolní tenis
  • kuželník
  • kroužek břišních tanců
  • stepařský kroužek

 

Provozní doba

Pondělí – Pátek: 6:45 hodin – 16:30 hodin

Je čas napnout plachty, kontaktujte nás ještě dnes!