Doprava

Informace ke sbírce na nový autobus najdete zde.

Číslo účtu: 78-9151660277/0100

Děkujeme za Vaše příspěvky.

Svozová doprava

Svozová doprava do školy a zpět domů, na terapie a školní akce umožňuje žákům navštěvovat školu každodenně, vzdělávat se, účastnit se terapií a sociálních služeb, a v neposlední řadě se setkávat s vrstevníky, což působí proti jejich sociálnímu vyloučení.

 

Cílovou skupinu tvoří žáci s kombinovaným postižením, kteří vyžadují pomoc druhé osoby v činnostech, které nezvládají samostatně.

 

Služba svozové dopravy pozitivně ovlivňuje rodiny dětí s těžkým zdravotním postižením:

 • děti s bydlištěm v odlehlých nebo těžko dostupných lokalitách nejsou odkázány na domácí výuku nebo těžko realizovatelné cestování hromadnou dopravou.
 • matky či pečující osoby se mohou více zapojit do pracovního procesu i do společnosti.

Svozovou dopravu zajišťujeme každoročně dle aktualizovaného jízdního řádu.

Trasy jsou stanoveny každoročně před začátkem školního roku dle bydliště žáků, které mají zájem o svozovou dopravu – snažíme se vyhovět maximálnímu počtu žáků.

Informace k dopravě

Žáci nastupují v místě svého bydliště nebo na určených zastávkách, kam je odpolední svoz dopraví zpět.

 

Ostatní jízdy probíhají dle rozvrhu školního vyučování a plánu dalších aktivit (terapie-hipoterapie, canisterapie, plavání, tělesná výchova, atletika), přesuny na detašovaná pracoviště.

Řidiči jsou vybaveni mobilními telefony s handsfree sadou, díky kterým jsou v kontaktu s rodinami žáků – v případě nemoci žáka či nenadálých událostí v rodině si rodiče s řidičem operativně domlouvají dovoz a odvoz.

 

Bezpečnost při přepravě dětí je zajištěna doprovodem, který tvoří asistent dopravy.

 

Doprava se řídí vnitřními pokyny školy.

Se zájemci o svozovou dopravu je uzavřena písemná Dohoda o poskytování služby svozové dopravy.

 • rodiče či zákonní zástupci jsou před jejím podepsáním seznámeni s přepravním řádem, s ceníkem služeb
 • měsíční příspěvek na provoz dopravy je stanoven na 2.500 Kč za žáka

Žáci z Pardubic mohou k dopravě do školy a zpět domů využívat účelový spoj Městské hromadné dopravy Dopravního podniku města Pardubic 

 • linka má pevný jízdní řád a trasu, která se dle potřeby mění k 1. září
 • bezpečnost při přepravě žáků je zajištěna doprovodem, který se skládá z asistenta a osobních asistentů

Svozové mikrobusy a vozidla v majetku školy

 • Ford Tranzit CYF 5
 • IVECO IN11 C1C
 • IVECO IU11 C1C
 • Mercedes – Benz 906 KA 50

Trasy

A trasa (Iveco 50C18 s kapacitou 22 míst pro žáky, doprovod a řidič)

 • Veliny, Horní Jelení, Holice, Ostřetín, Dolní Ředice, Borek, Sezemice, Kostěnice

B trasa (Iveco IS72CI2DA s kapacitou 19 míst pro žáky k sezení a 16 míst k stání, doprovod a řidič)

 • Staré Čívice, Choltice, Benešovice, Přelouč, Břehy, Újezd, Přelovice, Živanice, Libišany, Dolany, Pardubice, Opatovice nad Labem, Srch

C trasa (Mercedes Benz 906 s kapacitou 21 míst pro žáky, doprovod a řidič)

 • Pardubice, Dašice, Platěnice, Moravany, Lozice, Radim, Podlažice, Chrast, Kočí, Chrudim, Heřmanův Městec, Čepí, Dolní a Horní Roveň, Pardubice

D trasa (Ford Tranzit CYF 5 s kapacitou 7 míst pro žáky, doprovod a řidič)

 • Heřmanův Městec, Třibřichy, Medlešice, Staré Hradiště

Je čas napnout plachty, kontaktujte nás ještě dnes!