Historie školy

Škola SVÍTÁNÍ se snaží od roku 1992 vytvářet bezpečný přístav pro děti s hendikepem a jejich rodiny a pomáhá jim tak proplouvat snadněji vlnami společenských bariér. Díky tomu do života rodin připlouvá péče, láska, inspirace, ale i výzvy a podpora v okamžicích, kdy je potřebná.

Po vlnách rovnou do Bezpečného přístavu SVÍTÁNÍ

Navštivte bezpečný přístav SVÍTÁNÍ, kde všichni táhnou za jeden provaz. Společně zakotvíme v inspirativním, tvořivém a svobodném přístavu. Námořníky se můžete stát i vy!
U nás se můžete rozvíjet a pilovat své schopnosti a dovednosti, díky kterým vytěžíte ze svého života maximum.    Na palubě školy SVÍTÁNÍ se stanete součástí světa bez předsudků.  Poznáte tak místo, kde můžete tvořit a ukázat, co všechno ve vás dřímá a podělit se o svoji radost a úspěchy se všemi ostatními.

V životě zkrátka občas zabouří. Ve SVÍTÁNÍ překonáváme různé překážky, odoláváme nepříjemným vlnám, mořským bouřím téměř 30 let.
Naši původní posádku tvořilo původně 26 námořníků. A dnes?  Dnes patří pod flotilu SVÍTÁNÍ téměř 220 žáků a klientů sociálních služeb.   Další stovky klientů využívají služeb speciálně pedagogického centra a Nestátního zdravotnického zařízení. O blaho přístavu pečuje kolem 130 odborných pracovníků.

A co se běžně děje v přístavu? Tu trénují své kompetence a dovednosti, tam tvoří a všichni si společně pomáhají a navzájem se radují ze svých úspěchů.  Máte chuť se k nám připojit?  Ozvěte se nám, rádi Vás uvítáme!  

1992

Maják maličkého přístavu - Soukromé speciální školy pro děti s více vadami SVÍTÁNÍ se v tomto roce poprvé rozsvítil v prostorách Středního odborného učiliště strojírenského v Průmyslové ulici v Pardubicích.  Stalo se tak díky úsilí skupinky rodičů hendikepovaných dětí, která založila SVÍTÁNÍ - Sdružení pro pomoc zdravotně postiženým dětem Pardubice.

Od počátku se škola mohla pyšnit zajištěním svozové dopravy žáků nejprve zapůjčenými automobily, později vlastními autobusy.  

Již od roku 1992 jsme hledali nová příležitostná kotviště během celého školního roku i o prázdninách. Na inspirativní a bohaté cestě je totiž třeba si někdy dopřát také pořádné radostné vlnobití. SVÍTÁNÍ začíná poskytovat další služby. Co takhle se vyřádit v příjemném prostředí letní družiny anebo na pohodovém táboře? Za to vděčíme naší obětavé posádce.

1993-1997

Rozšiřujeme se a vzniká pobočka v Polabinách. Zanedlouho se ke společné cestě připojilo Nestátní zdravotnické zařízení SVÍTÁNÍ (NZZ), které pomáhá posádce překonávat bariéry, překážky a omezení.

O tři roky později, po mnoha dalších nasbíraných zkušenostech, se stává součástí posádky SVÍTÁNÍ Speciálně pedagogické centrum SVÍTÁNÍ (SPC), které vstupuje do rodin (využívá metodu Portage) a otevírá nové obzory dětem s hendikepem.

Škola mění svou právní formu na nadaci – Speciální  školy a školská zařízení SVÍTÁNÍ, nadace.

Následuje naše první velká akce - Festival otevřených srdcí, která zahájila etapu pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí.

1998–2005

Do lodního deníku se vpisuje velká změna! SVÍTÁNÍ se stává obecně prospěšnou společností.

O osm let později mění svůj název na Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., pod nímž působí až doposud. Během tohoto roku se škola SVÍTÁNÍ začleňuje do Koalice nevládek Pardubicka (KONEP).

V přístavu školy SVÍTÁNÍ přibyla další dvě mola – pobočka Ráby v Ústavu sociální péče, kde naši učitelé začali vzdělávat „nevzdělavatelné“ děti, a pobočka Nemošice, která nám slouží doposud.   

Námořníci nám rostou jako z vody, a přitom chtějí stále s radostí tvořit a učit se novým dovednostem. Vzniká tak Praktická škola dvouletá, díky které mohou nadále rozvíjet své kompetence a zároveň uvolnit kajuty pro vzdělávání menších námořníčků. K naší radosti se součástí posádky stávají asistenti pedagoga.

I zázraky se dějí, když věříte ve svůj cíl. A tak se událo i ve škole, když jsme vybudovali výtah na střeše školy, aniž by k němu existovalo patro.

2006–2007

V tomto období proběhla zásadní rekonstrukce hlavní budovy v ulici Komenského 432 v Pardubičkách, kde vznikly nové třídy, specializované učebny, tělocvična, prostory pro muzikoterapii a snoezelen.Posádku totiž neustále doplňují noví členové, proto je přístav třeba nejen modernizovat, ale i rozšiřovat. To se povedlo díky zlaťákům z pokladnice Evropské unie.

Přibyla i nová služba Tranzitní program, která měla umožnit lidem s hendikepem snazší přechod do samostatného života a do zaměstnání.

Naši námořníci pomáhali posádce při výcviku během dopolední plavby i odpoledne při zájmových činnostech. Aby se dostalo pomoci a podpory všem, kteří ji aktuálně potřebují  , vzniká sociální služba osobní asistence.

2008-2010

Stále se plavíme na vlnách Tranzitního programu, u kterého nám nezbylo než jej transformovat do sociální služby Sociálně terapeutické dílny. Stát nepodporuje zaměstnávání hendikepovaných námořníků.

Společná cesta je tak bohatá, živá a inspirativní, že je třeba zřídit další menší kotviště. To vzniká ve Vysokém Mýtě, odkud původně malí námořníci denně připlouvali školními koráby do Pardubic a zpět.

Navíc se ještě posádka radovala z toho, že se jejich kapitánka Mgr. Miluše Horská stala senátorkou Parlamentu ČR  , což po námořnicku všichni bouřlivě oslavili.

2011–2014

Díky dalším evropským zlaťákům jsme naše sny, zkušenosti a dovednosti mohli sepsat do učebnic a metodik. Můžeme tak pomáhat inspirovat i navigovat další námořní flotily okolo nás.

Míříme k významným majákům - Česká spořitelna, Hanč stěhování, Východočeské muzeum Pardubice, SAVE CZ Hlinsko, které nám ukázaly možnost dalšího zaměstnávání našich klientů.

Příznivý vítr do plachet nám přinesl akreditaci kurzu  Studium pro asistenty pedagoga.

2015–2019

Navzdory tsunami jsme zakotvili na pevnině v centru města v ulici Klášterní čp. 52.   Náš kompas potvrdil, že jsme kotvu spustili na správném místě. Z pradávných map jsme vyčetli, že obnovujeme původní přístav, který již v minulosti vychoval mnoho generací mladých námořníků.

Marně hledáme cestu za pokladem. Zlaťáky z unie nestačí, vlastní zdroje vyschly. Vysíláme SOS do regionů, nadací, nadačních fondů, veřejnosti i k vám jednotlivým dárcům. Jakákoliv podpora nás potěší.

Projekt na přístav je hotov a my dlouho vyhlížíme peníze z Unie. Zlaťáky z Evropy nakonec dorazily, ale ceny mezitím stouply a částka se navýšila. Přesto vybíráme firmu-stavitele.

Naše SOS nabírá na intenzitě!

Někteří námořníci rostou jako z vody. A přitom chtějí stále s radostí tvořit a učit se novým dovednostem.   Vzniká tak Praktická škola jednoletá, díky které mohou nadále rozvíjet své kompetence a zároveň uvolnit kajuty pro vzdělávání menších námořníčků.

Ale to není všechno! Na palubě to žije, neboť svůj provoz zahájil Denní stacionář a vozový park rozšířil autobusový sympaťák Emil. Dostává reálné obrysy, neboť bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace z EU na rekonstrukci nově zakoupené budovy v Klášterní ulici čp. 52.

2020-2022

V květnu 2020 nastává historický okamžik! Za přítomnosti významných osobností poklepáváme kladívky při zahájení stavby.

Finanční i nefinanční instituce nám umožní přístav dobudovat, ale částka pro splácení je příliš vysoká. Pomůžete nám najít zlatý poklad? Hodíte nám záchranný kruh? 

Podívejte se na časosběrné video z rekonstrukce.

Září 2022

MÁME NOVÝ BEZPEČNÝ PŘÍSTAV!

Úspěšně se povedlo dokončit rekonstrukci budovy v ulici Klášterní čp. 52.

Podívejte se na novou tvář historické budovy s komentářem autora, historika a renomovaného architekta ve videu.