Fyzioterapie

Fyzioterapie se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému člověka. 

Ve škole SVÍTÁNÍ poskytuje službu fyzioterapie Nestátní zdravotnické zařízení (prolink na NZZ) dětem od 6 let na základě lékařského doporučení.

Základní metody a techniky

 • metoda vzpěrných cviků Roswithy Brunkow
 • ACT (akrální koaktivační terapie)
 • prvky synergické reflexní terapie
 • kvadrupedální lokomoce
 • PNF (proprioceptivní neuromuskulární facilitace)
 • bazální posturální programy
 • měkké a mobilizační techniky
 • kineziotaping
 • prvky jógové terapie
 • prvky SM systému
 • přístrojová terapie Motren Duo 2

 

Na základě doporučení odborného lékaře poskytují fyzioterapeuti léčebné metody dle individuálního terapeutického plánu. Komplexní přístup přispívá ke zlepšení jak manipulačních, tak lokomočních možností dítěte.

Reference žáků

„děkuji Martičko, to jsem si krásně zacvičil“ 😊

Já jsem se na Tebe tak těšila/l….

Cvičení mě moc baví…..

Ty moje srdce…. Mám Tě ráda…..

Je čas napnout plachty, kontaktujte nás ještě dnes!