Ceník plateb ve škole

Ceník služeb platný od 1. 9. 2023

Žák/klient/zákonný zástupce/opatrovník hradí za níže uvedené služby paušální částku zálohově na účet č.: 36 134 561/0100, a to vždy do 15. dne předcházejícího měsíce. Variabilní symbol: rodné číslo žáka bez lomítka

Částka Služba Platba časově
1.200,- příspěvek na provoz školy měsíčně
900,- příspěvek na provoz školy (u žáků, rodiče/zákonní zástupci/opatrovníci se prokáží dokladem o hmotné nouzi) měsíčně
600,- příspěvek na provoz školy (u žáků s Individuálním vzdělávacím plánem s upravenou školní docházkou na méně než 50%) měsíčně
2.500,- Svozová doprava
Případná vratka platby za svozovou dopravu proběhne pouze v případě dlouhodobé absence (hospitalizace, pobyt v léčebně nebo v lázních) na základě lékařské zprávy, předložené do 15 dní od absence
měsíčně
125,- Svozová doprava – pouze 1 cesta (1-5x do měsíce) měsíčně
800 Kč (40,-/1 oběd)
900 Kč (45,-/1 oběd)
1.000 Kč (50,-/1 oběd)
1.914 Kč (87,-/1 oběd)
stravné – žák (méně než 10 let)
stravné – žák (11-14 let)
stravné – žák (více než 15 let)
stravné – klient nebo zaměstnanec
měsíčně

Od školního roku 2023/2024 jsou platby v níže uvedené tabulce paušální, tj. na konci  pololetí nebude probíhat vyúčtování dle docházky nebo % využívání dané služby.  
Žák/klient/zákonný zástupce/opatrovník hradí za níže uvedené služby paušální částku zálohově na účet č.: 10006-36 134 561/0100.
Variabilní symbol: rodné číslo žáka bez lomítka

Částka Služba Platba časově
1.500,- Družina pololetně:
na 1. pololetí do 20.9.
na 2. pololetí do 20.1.
750,- Asistence pedagoga v MHD pololetně:
na 1. pololetí do 20.9.
na 2. pololetí do 20.1.
500,- Jednorázový příspěvek na vybavení tříd v hotovosti 1. školní den na třídní schůzce

Veškeré platby je možné uhradit POUZE bankovním převodem na účet školy

Výjimkou je jednorázový příspěvek na vybavení tříd,
který bude hrazen v hotovosti třídnímu učiteli 1. školní den.

Pokud nepojede celý den svozový autobus z provozních důvodů na straně školy, bude výše příspěvku na dopravu snížena o částku 110,- Kč na den.  

Praxe v naší organizaci je poskytována bezplatně, s výjimkou účastníků „komerčních“, tj. placených kurzů pořádaných externími organizacemi, v těchto případech je poplatek stanoven na 100,- Kč/hod., 700,- Kč/den (8 hodin).

 

Od 1. 9. 2017 je vzhledem k transformaci organizace zrušeno osvobození od úhrady příspěvku na provoz školy.

 

Systém řešení nedoplatků

  • při výpadku jedné platby bude informován třídní učitel a bude proveden zápis do notýsku o této skutečnosti
  • při výpadku další platby nebude moci žák nadále využívat školní dopravu a stravu, současně  bude odeslána žákovi/zákonnému zástupci/opatrovníkovi upomínka
  • pokud nebude zaplacen dluh ani po odeslání 2. upomínky, bude žák/zákonný  zástupce/opatrovník vyzván k sepsání uznání dluhu a stanovena poslední lhůta k zaplacení dluhu
  • nebude-li ani poté dluh uhrazen, bude věc řešena soudní cestou prostřednictvím žaloby nebo návrhu na vydání platebního rozkazu.

Je čas napnout plachty, kontaktujte nás ještě dnes!