Ceník plateb ve škole

Ceník služeb platný od 1. 9. 2020

Služba Částka
Příspěvek na provoz školy 1 200 Kč/měsíčně
Příspěvek na provoz školy (u žáků jejichž zákonní zástupci / opatrovníci se prokáží dokladem o hmotné nouzi) 900 Kč/měsíčně
Svozová doprava 2 000 Kč/měsíčně (od 1.4.2022)
Doprava – pouze 1 cesta (1-5x do měsíce) 80 Kč/měsíčně
Stravné žák 594 Kč/měsíčně (27 Kč/1 oběd) – žák (7-10 let)
682 Kč/měsíčně (31 Kč/1 oběd) – žák (11-14 let)
792 Kč/měsíčně (36 Kč/1 oběd) – žák (od 15 let)
Stravné klient nebo zaměstnanec 1 518 Kč/měsíc (69 Kč/1 oběd)

Žák/klient/zákonný zástupce/opatrovník hradí za výše uvedené služby paušální částku:

  • měsíčně – zálohově, a to vždy do 15. dne předcházejícího měsíce, 

nebo  

  • čtvrtletně – zálohově, a to vždy do 15. dne měsíce předcházejícímu čtvrtletí, na něž je placeno, 

nebo

  • pololetně –   zálohově, a to vždy do 15. srpna na období září až leden a do 15. ledna na období únor až červen,

nebo

  • platba předem na celý školní rok do 15. srpna 

 a to vždy na účet č. 36134561/0100 

Variabilní symbol: rodné číslo bez lomítka

Pokud se žák alespoň pět po sobě jdoucích školních dní v kalendářním měsíci (dny prázdnin a dny ředitelského volna se nezapočítávají) nezúčastní školní výuky a jeho absence je řádně omluvená, může být rozhodnutím ředitele výše příspěvku na školní dopravu snížena o částku 80,-Kč/den, tzn. o 400,- Kč.

Pokud nepojede celý den svozový autobus z provozních důvodů na straně školy, bude výše příspěvku na dopravu snížena o částku 80,- Kč na den.

Praxe v naší organizaci je poskytována bezplatně, s výjimkou účastníků „komerčních“, tj. placených kurzů pořádaných externími organizacemi, v těchto případech je poplatek stanoven na 100,- Kč/den (8 hodin).              

Od 1. 9. 2017 je vzhledem k transformaci organizace zrušeno osvobození od úhrady příspěvku na provoz školy.

Je čas napnout plachty, kontaktujte nás ještě dnes!