Ceník plateb ve škole

Ceník služeb platný od 1. 2. 2023

Služba Částka
Příspěvek na provoz školy 1 200 Kč/měsíčně
Příspěvek na provoz školy
(u žáků, rodiče / zákonní zástupci / opatrovníci
se prokáží dokladem o hmotné nouzi)
900 Kč/měsíčně
Příspěvek na provoz školy
(u žáků s Individuálním vzdělávacím plánem
s upravenou školní docházkou na méně než 50 %)
600 Kč/měsíčně
Svozová doprava 2 200 Kč/měsíčně (od 1.9.2022)
Doprava – pouze 1 cesta (1-5x do měsíce) 110 Kč/měsíčně
Stravné – žák 700 Kč/měsíčně (35 Kč/1 oběd) – žák (7-10 let)
800 Kč/měsíčně (40 Kč/1 oběd) – žák (11-14 let)
900 Kč/měsíčně (45 Kč/1 oběd) – žák (15-18 let)
Stravné – klient nebo zaměstnanec 1 914 Kč/měsíc (87 Kč/1 oběd)

Žák / klient / zákonný zástupce / opatrovník hradí za výše uvedené služby paušální částku:

  • měsíčně – zálohově, a to vždy do 15. dne předcházejícího měsíce

nebo  

  • čtvrtletně – zálohově, a to vždy do 15. dne měsíce předcházejícímu čtvrtletí, na něž je placeno, 

nebo

  • pololetně –   zálohově, a to vždy do 15. srpna na období září až leden a do 15. ledna na období únor až červen,

nebo

  • platba předem na celý školní rok do 15. srpna 

 

a to VŽDY na účet č. 36134561/0100 

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte bez lomítka

 

Veškeré platby je možné uhradit POUZE převodem na účet školy.

 

Platba hotově na pokladně školy již není možná.

Pokud se žák alespoň pět po sobě jdoucích školních dní v kalendářním měsíci (dny prázdnin a dny ředitelského volna se nezapočítávají) nezúčastní školní výuky a jeho absence je řádně omluvená, může být rozhodnutím ředitele výše příspěvku na školní dopravu snížena o částku 110,- Kč/den, tzn. o 550,- Kč.

Pokud nepojede celý den svozový autobus z provozních důvodů na straně školy, bude výše příspěvku na dopravu snížena o částku 110,- Kč na den.

Praxe v naší organizaci je poskytována bezplatně, s výjimkou účastníků „komerčních“, tj. placených kurzů pořádaných externími organizacemi, v těchto případech je poplatek stanoven na 100,- Kč/hod., 700,- Kč/den (8 hodin).

Od 1. 9. 2017 je vzhledem k transformaci organizace zrušeno osvobození od úhrady příspěvku na provoz školy.

Je čas napnout plachty, kontaktujte nás ještě dnes!