Hipoterapie

Škola SVÍTÁNÍ poskytuje hipoterapii žákům a klientům jeden den v týdnu ve spolupráci se Sdružením občanů pro pomoc zdravotně postiženým APOLENKA.

Hipoterapie metoda využívající pohybu koně

  • Hipoterapie je metoda fyzioterapie využívající pohybu speciálně připraveného koně v kroku. Koná se pod vedením vyškoleného fyzioterapeuta.

    Koňský hřbet představuje balanční plochu, na jejíž trojrozměrný pohyb se klient v průběhu terapie postupně adaptuje. Pohyb hřbetu koně v kroku je střídavý, opakuje se rytmicky a cyklicky, a tím stimuluje motorické chování klienta aktivací všech úrovní centrální nervové soustavy.

Je čas napnout plachty, kontaktujte nás ještě dnes!