Logopedie

Logopedie se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti ve všech jazykových rovinách. Zahrnuje vše od nejdrobnějších řečových vad, jako např. chybná výslovnost jedné hlásky, až po těžké řečové poruchy či nemluvnost.

U žáků na základě individuálního logopedického plánu rozvíjíme především:

 • předřečové dovednosti
 • porozumění řeči, aktivní slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti
 • motoriku mluvidel
 • zrakové a sluchové vnímání (zraková a sluchová paměť, fonematický sluch aj.)
 • správnou výslovnost
 • pragmatickou stránku řeči a mluvní apetit
 • kresbu a grafomotoriku
 • správné dýchání a hospodaření s dechem
 • vhodný způsob alternativní či augmentativní komunikace – pokud se mluvená řeč u žáka z jakéhokoliv důvodu rozvíjí pomalu nebo nerozvíjí.

Pomůcky a metody:

 • tablet s nejrůznějšími logopedickými aplikacemi
 • dotyková obrazovka, alternativní myši, komunikátory
 • prvky z dalších terapií (orofaciální regulační terapie, myofunkční terapie, koncept Bazální stimulace, doteková terapie…)

 
Nejčastěji pracujeme se žáky s diagnózami dyslálie, vývojová dysfázie, opožděný vývoj řeči, koktavost, breptavost a dysartrie.

Reference

„Ještě jednou Vám moc děkuji za vše, co jste pro mou dceru udělala. Již teď na ní vidím značnou úlevu spojenou nejen se zkoušením. Navíc opět získala důvěru v to, že by se jí řeč mohla zlepšit a má chuť na tom pracovat. Mám obrovskou radost z toho, že se jí bude žít snadněji. Jsem vděčná, že jsme Vás potkali…“

 

„Ráda bych Vám poděkovala za profesionální přístup a kvalitní a erudované rady, které poskytujete, a které obohatily logopedickou terapii u žáka s poruchou autistického spektra.“

Je čas napnout plachty, kontaktujte nás ještě dnes!