Muzikoterapie

Muzikoterapie je léčba hudbou a organizovanými zvuky, která působí na smyslové a mimosmyslové vnímání a prožívání.
Během pasivní formy terapie žáci leží na relaxačních vacích.

Základní metody a techniky

  • v první fázi navodí muzikoterapeut pomocí tichých nástrojů klid a uvolnění
  • ve druhé fázi hraje na rytmické nástroje, a tak hudba žáky stimuluje a dodává jim energii
  • ve třetí fázi se kruh uzavírá a pomocí tichých nástrojů je opět navozen klid a uvolnění.

Při aktivní formě terapie se žáci a klienti zapojují vlastním projevem, hrají na nástroje a tančí a vyjadřují tak své pocity a nálady

Ve škole Svítání při muzikoterapii využíváme živou hru na etnické nástroje s přirozeným laděním, a to z celého světa – od tibetských mís, afrických džembé bubnů, australských didgeridoo, indiánských dešťových holí až po zvonky, ústní harfy a mnoho dalších..

Je čas napnout plachty, kontaktujte nás ještě dnes!