Sociální služby

Škola SVÍTÁNÍ se stala v průběhu svého rozvoje poskytovatelem sociálních služeb. Jejich zřízení vyplynulo vždy z potřeb žáků a jejich rodin.

Sociálně terapeutické dílny SVÍTÁNÍ

  • vznikl v roce 2006 a fungoval jako dvouletý program s cílem usnadnit přechod ze školy do zaměstnání
  • v roce 2008 přetransformován do sociální služby
  • za dobu trvání přinesl pracovní uplatnění dvěma desítkám osob se zdravotním postižením

Denní stacionář

  • funguje od roku 2019 a vznikl „na míru“ lidem s těžkým kombinovaným postižením.

Bezpečný přístav totiž není jen místo k návštěvě. Je to styl života, který uvítáte, protože v Bezpečném přístavu SVÍTÁNÍ vás nikdo nesoudí, nespěchá na vás, ani nedává nepříjemné lekce. Náš přístav je plný radosti, silných příběhů a nekonečného zdroje pozitivní energie a inspirace.

Dokumenty

  • V naší organizaci se řídíme Etickým kodexem SVÍTÁNÍ
  • Pravidla pro podávání a vyřizování stížností pro naše sociální služby.

Velkou výhodou pro klienty obou služeb je možnost využívat další doplňující služby podle svých individuálních potřeb – zejména svozovou dopravu a fyzioterapii.

V našich sociálních službách dbáme na soulad se standardy kvality sociálních služeb.

Je čas napnout plachty, kontaktujte nás ještě dnes!