Psychorelaxace

Psychorelaxační místnost - Snoezelen

Psychorelaxační místnost poskytuje multisenzorické prostředí, které vytváří pocit pohody, uvolnění a zklidnění, ale také aktivizuje, stimuluje a probouzí zájem, vyvolává vzpomínky, pocity jistoty a bezpečí. Dále snižuje pocity strachu a úzkosti, podporuje socializaci a rozvoj vztahů a přináší radost. Je to integrovaný přístup s cílem aktivní stimulace skrz světelné, hmatové, zvukové, čichové a chuťové podněty.

Jedná se o speciálně upravenou místnost, ve které lze využít technického vybavení k multisenzorické stimulaci. Využíváme zejména tyto pomůcky: vyhřívané vibrační vodní lůžko, bublinkový vodní sloup, hvězdné nebe, aroma lampu, nejrůznější světelné lampy, drobné masážní pomůcky, vibrační hračky, přehrávač CD…

V prostředí multisenzorické místnosti žáci lépe dokáží zregenerovat své síly, zlepšit své psychické a fyzické zdraví, ale také se aktivizovat a zažívat nové zkušenosti a vjemy.

Z pobytu v multisenzorické místnosti profitují zejména žáci s:

  • lehkým, středně těžkým až těžkým mentálním postižením
  • smyslovým, tělesným nebo kombinovaným postižením
  • poruchou autistického spektra
  • poruchou chování a emočními problémy (agresivita, labilita, adaptační problémy)
  • poruchou pozornosti (ADHD, ADD)
  • narušenou komunikační schopností a specifickými vývojovými poruchami učení
  • psychiatrickou diagnózou (deprese, psychózy, úzkosti, duševní poruchy).

Je čas napnout plachty, kontaktujte nás ještě dnes!