Ergoterapie

Ergoterapie rozvíjí jemnou a hrubou motoriku, soběstačnost a kognitivní funkce.

Ve škole SVÍTÁNÍ poskytuje službu ergoterapie Nestátní zdravotnické zařízení (prolink na NZZ) dětem od 6 let na základě lékařského doporučení.

Základní metody a techniky

  • neuro-vývojová stimulace dle Volemanové – více čtěte zde  
  • cvičení se vzduchovými dlahami URIAS dle konceptu  PANat – více čtěte zde
  • prvky Bobath konceptu – více čtěte zde 
  • prvky bazální stimulace – více čtěte zde  
  • prvky senzorické integrace – více čtěte zde  
  Ve škole SVÍTÁNÍ poskytujeme rodičům a zájemcům také konzultace k výběru vhodných kompenzačních pomůcek, kterými jsou například vozíky, polohovací židle, pomůcky pro sebeobsluhu, grafomotorické pomůcky, apod.

Je čas napnout plachty, kontaktujte nás ještě dnes!