Vnitřní předpisy a řády

Školní řád

Základní škola

Praktická škola

 

Vnitřní řád školní družiny

Organizační řád Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Provozní řád Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Vnitřní řád pro školní jídelnu - výdejnu

Vnitřní řád SPC