Canisterapie

Ve škole SVÍTÁNÍ se canisterapie uskutečňuje 1 den v týdnu se psy Amadeus (Zlatý retrívr) a Emily (Flat coated retrívr).

Terapie za pomoci zvířat

 • Canisterapie podpůrná terapie ze skupiny animoterapií (terapie za pomoci zvířat) využívající odborných metod založených zejména na interakci mezi člověkem a psem, při níž pes je silným motivačním prvkem.

  Posláním canisterapie je zlepšování kvality života osob znevýhodněných po stránce fyzické, psychické a sociální. 

  Canisterapie přispívá k rozvoji hrubé a jemné motoriky, podněcuje verbální i neverbální komunikaci, rozvoj orientace v prostoru, nácvik koncentrace, rozvíjí sociální cítění, poznávání a citovou složku, a přispívá k duševní rovnováze a motivaci. U dětí s těžšími kombinovanými vadami probíhá canisterapie formou polohování, kdy dochází k přenosu energie tepla ze psa na člověka.

Průběh lekcí

 • AAA (Animal Assisted Activities) – návštěvy pro radost, jejichž hlavním smyslem je pozvednout kvalitu života žáků
 • AAT (Animal Assisted Therapy) – terapie za pomoci psa
 • AAE (Animal Assisted Education) – vzdělávání za pomoci psa, které zahrnuje preventivní výchovný program (péče o psa, prevence pokousání psem)

Účinky Canisterapie

 • celková aktivace
 • edukace
 • uvolnění spasmů a následná relaxace
 • pozitivní vliv na psychiku

Je čas napnout plachty, kontaktujte nás ještě dnes!