Nabídka kurzů

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) při Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ, o.p.s. je poskytováno od roku 2002. Jeho posláním je pomáhat pedagogickým pracovníkům efektivněji učit.

 

Na základě dlouholetých zkušeností našich pedagogických pracovníků, odborných konzultantů a spolupracujících lektorů se zaměřuje na další výchovně-vzdělávací rozvoj pedagogických i ostatních pracovníků ve školství.

 

V roce 2011 se Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. stala akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
Vzdělávací akce organizujeme převážně ve vlastních školicích prostorách vybavených veškerou potřebnou vyučovací technikou. Standardem jsou kvalitní učební materiály.

 

Organizujeme také kurzy na zakázku na jiných školách.

Akreditované kurzy - DVPP

 • Lektoři: PhDr. L. Pekařová, Mgr. M. Jirásková, Mgr. J. Sedláková, Mgr. M. Michtová,  Mgr. P. Macasová, Mgr. M. Procházková, Mgr. et Mgr. M. Kořínková, Mgr. V. Držmíšková, Bc. I. Krebsová (externí lektor),  Mgr. V. Doupovcová, Mgr. Z. Hladěnová (externí lektor), Mgr. M. Kanno (externí lektor)
 • Cena: 9.500 Kč
 • Hodinová dotace: 137 h (z toho 40 h praxe, 97 h teorie)
 • Přihláška ke stažení zde
 • Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Michtová, mob.: 608 153 717
 • Lektor: Mgr. M. Jirásková, SPC
 • Cena: 3.058 Kč
 • Hodinová dotace: 8 h
 • Lektor: Mgr. J. Bradnová
 • Cena: 4.728 Kč
 • Hodinová dotace: 16 h
 • Lektor: Mgr. T. Chomínová
 • Cena: 994 /1.004 Kč
 • Hodinová dotace: 4 h
 • Lektoři: Mgr. L. Lorencová, Mgr. M. Procházková
 • Cena: 954 / 964 Kč
 • Hodinová dotace: 4 h
 • Lektor: Mgr. M. Michtová
 • Cena: 614 / 624 Kč
 • Hodinová dotace: 4 h
 • Lektor: M. Malinová
 • Cena: 457 / 464 Kč
 • Hodinová dotace: 4 h

Obsah sešitů pro Rehabilitační vzdělávací program.

 • Lektor: Mgr. M. Jirásková
 • Cena: 797 / 804 Kč
 • Hodinová dotace: 4 h
 • Lektor: Mgr. M. Kanno (externí lektor)
 • Cena: 418 Kč
 • Hodinová dotace: 8 h
 • Lektoři: K. Hemzáčková (externí lektor) PhDr. J. Pešková, Ph.D. (externí lektor)
 • Cena: 2.900 Kč
 • Hodinová dotace: 16 h
 • Lektor: Mgr. V. Doupovcová
 • Cena: 1.300 Kč
 • Hodinová dotace: 8 h
 • Lektor: Mgr. J. Bradnová
 • Cena: 4.728 Kč
 • Hodinová dotace: 16 h
 • Lektoři: Mgr. P. Macasová, Mgr. M. Jirásková
 • Cena: 454 / 464 Kč
 • Hodinová dotace: 4 h
 • Lektoři: Mgr. Z. Severýnová (externí lektor), Mgr. L. Kubová (externí lektor)
 • Cena: 1.125 Kč (cena hostující škola) / 1.525 Kč (cena v pronájmu)
 • Hodinová dotace: 8 h 
 • Lektor: 
 • Cena:  Kč
 • Hodinová dotace:  h

Využití prvků muzikoterapie, etnických, přírodních a lidových nástrojů při práci s žáky se specifickými potřebami.

Předání zkušeností a získání teoretických i praktických dovedností pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách v oblasti práce s netradičními hudebními postupy. Získané dovednosti se budou týkat využití prvků muzikoterapie k rozvoji:

Motoriky a senzomotoriky – jemné a hrubé motoriky při práci s nástroji, rozvoj výkonových a kvalitativních aspektů motoriky, vyjadřování se pomocí nástrojů
Vnímání a pozornosti – získávání zkušeností se smysly, zlepšování koncentrace a rozvoj pozornosti a senzomotorického vnímání.
Práce s emocemi – kontrola impulzivního chování, verbální/neverbální vyjadřování pocitů, zvýšení sebevědomí, vyrovnávání se se zármutkem.
Sociální interakce – zlepšení interpersonálních dovedností, posilování nezávislosti, vlastní identity.

 • Kontaktní osoba: Zdeněk Melichar, vedoucí muzikoterapeutické dílny, tel.: 466 049 911, mob.: 602 426 914

Ostatní neakreditované kurzy

 • Lektoři: Mgr. V. Caruso, Mgr. M. Salavcová
 • Kontaktní osoba: Zdeněk Melichar, vedoucí muzikoterapeutické dílny
 • tel.: 466 049 911, mob.: 602 426 914

Neverbální komunikací toho člověk na sebe prozradí mnohem víc, než si myslí. Slova a řeč procházejí cenzurou, ovšem kontrolovat neverbální projevy je mnohem složitější pro toho, kdo je sám ani nevnímá. Podíváme se, jak maše řeč těla působí na ty, se kterými komunikujeme a co všechno o sobě nechtěně prozrazujeme. Ozřejmíme si, jak řeč těla působí na ty, které pedagog vzdělává a na které výchovně působí.

 • Lektor: Mgr. M. Kanno (externí lektor)

Komunikace může vše komplikovat nebo podporovat. Jasnost, přímost i ohleduplnost vede ke zdárné domluvě, která je základem efektivního fungování každého vztahu, každé skupiny, každého kolektivu. Kurz může být nápomocen pedagogickým pracovníkům k rozvoji důvěry ve vztazích a spolupráce ve škole.

 • Lektor: Mgr. M. Kanno (externí lektor)

Od předškolního pedagoga se očekává, že bude výborně učit, vnímat potřeby svěřených dětí, vycházet s rodiči, a to vše zcela vyladí s potřebami mateřské školy.
V praxi pedagog čelí nejen protichůdným přáním, ale i silným emocím. Od chronicky prožívanému stresu je k syndromu vyhoření jen krok. Seminář nabídne poznatky, jak rozeznat syndrom vyhoření a návody, jak syndromu vyhoření čelit.

 • Lektor: Mgr. M. Kanno (externí lektor)

Kontakty pro objednávku

KURZ AP

Michaela Michtová

Telefon
608 153 717
E-mail
michtova@svitani.cz

KURZ DŽEMBE

Zdeněk Melichar
Telefon
466 049 911602 426 914
E-mail
melichar@svitani.cz 

OSTATNÍ KURZY

Zdena Urbancová

Telefon
734 607 163
E-mail
urbancova@svitani.cz

Je čas napnout plachty, kontaktujte nás ještě dnes!