Příběhy žáků

ERIKA BERANOVÁ

Chytrá a cílevědomá dívka, která se s nepřízní osudu společně s rodiči statečně rve. Do naší školy nastoupila v první třídě jako imobilní – neschopná ovládat pohyby ani jedné své končetiny a komunikovala několika málo hláskami nebo slabikami. Zpočátku jsme komunikaci a čtení rozvíjeli pomocí speciálního programu a očního komunikátoru, který rodiče obstarali. Pak se ovšem začaly dít věci! Díky správné medikaci, odhodlání rodičů, intenzivní komplexní rehabilitaci, terapeutickým pobytům a Eriččině nezdolné vůli po úspěchu se nám před očima začal odehrávat opravdový zázrak.


Z Eričky je nyní slečna, která samostatně jezdí na mechanickém vozíku, sama jej ovládá a konečně může zažívat tak samozřejmou věc, jakou je přemístit se bez pomoci z jednoho místa na druhé. K tomu zvládá brebentit a v souvětích vás smysluplně a srozumitelně poinformuje o novinkách a přáních. Vtipkuje se svými spolužáky a navazuje nová přátelství. 

Ve třídě je menší počet dětí a speciální pedagožce sekundují ještě dvě asistentky pedagoga a osobní asistentka. Díky všem pokrokům a podpoře se Eričce daří více rozvíjet hlasité čtení. Psaní trénuje na klávesnici s krytem, pracuje s tabletem. Je bystrá, v matematice a v prvouce směle stačí svým spolužákům. Od třetí třídy se učí i angličtinu. V rámci tělesné výchovy dojíždíme na plavání, které má dívka velmi ráda. Během vzdělávání v naší škole dochází pravidelně na logopedii, fyzioterapii a ergoterapii a doplňkově také na canisterapii a hipoterapii. Často také navštěvuje naši psychorelaxační místnost s vodní postelí.
Eričko, držíme ti pěsti, ať se i nadále takhle úžasně rozvíjíš a budeme se snažit ti v rozkvětu co nejvíce pomáhat!!!

Je čas napnout plachty, kontaktujte nás ještě dnes!