Jak se objednat

K poskytnutí poradenské služby v SPC SVÍTÁNÍ se můžete objednat následujícími způsoby u sociálního pracovníka v provozní době (v pracovní dny v čase 8 – 15 hodin).

1. Telefonicky

2. Zasláním vyplněné žádosti poštou nebo e-mailem

Adresa pro zaslání poštou:

SPC SVÍTÁNÍ

Klášterní 52

530 02 Pardubice-Staré Město

 

Adresa pro zaslání e-mailem: socialspc@svitani.cz

3. Osobně přímo v SPC

2. patro, kancelář č. 213, 209

Klášterní 52, 530 02 Pardubice-Staré Město

Nezletilého žadatele o službu objednává jeho zákonný zástupce, zletilý žadatel o službu se objednává samostatně.

Škola může objednat svého žáka výhradně se souhlasem zákonného zástupce nebo zletilého žáka. Je nezbytné zaslat žádost o poskytnutí poradenské služby s podpisem zákonného zástupce nebo zletilého žáka.

V případě, že o objednání žádá pěstoun, popř. pěstoun na přechodnou dobu, je nutné, aby doložil pověření soudu, ze kterého jednoznačně vyplývá, že je pověřen dítě (svěřené do pěstounské péče nebo pěstounské péče na přechodnou dobu) zastupovat v odborném pedagogicko-psychologickém a kariérním poradenství a všech dalších náležitostech, které z činnosti SPC vyplývají.

Provozní doba

Pracoviště Klášterní 52,
530 02 Pardubice-Staré Město

Pondělí – Pátek: 8:00 – 16:00 hodin

Tato provozní doba je pouze orientační, neboť pracovníci SPC vzhledem k charakteru poskytovaných služeb vykonávají práci často mimo stálé pracoviště většinou výjezdem do kmenových škol klientů.

Termíny vyšetření a konzultací je nutné předem telefonicky nebo elektronicky objednat. 

Pracoviště Plk. B. Kohouta 914, Vysoké Mýto

Úterý: 8:00 – 15:30
Středa: 7:00 – 16:00
Čtvrtek: 8:00 – 12:00

Kontaktní osoba pro objednávání nových klientů

Pondělí – Pátek: 8:00 – 15:00 hodin

Bc. Veronika Nováková, DiS., sociální pracovník SPC
socialspc@svitani.cz
605 275 409466 049 917

V případě, že se v domluvenou dobu nemohou klienti dostavit, je nutno nepřítomnost včas omluvit.

Důležitá informace

Vážení rodiče,

ve speciálně pedagogickém centru lze vyšetřit pouze zdravé dítě, které nevykazuje známky akutního či infekčního onemocnění (rýma, kašel, teplota) a není léčeno antibiotiky, analgetiky apod. Není-li tomu tak, prosíme o sjednání náhradního termínu vyšetření.

Děkujeme za pochopení, tým pracovníků SPC SVÍTÁNÍ

Pravidla poskytování služeb týkající se ochrany zdraví zaměstnanců SPC SVÍTÁNÍ i klientů

(za účelem snížení rizika nákazy koronavirem SARS-CoV-2)

  • Na vyšetření se s nezletilým klientem (dítětem) dostaví jako doprovod pouze jedna osoba(zákonný zástupce). Dalším osobám (druhý zákonný zástupce, sourozenec) nebude umožněn vstup do budovy.
  • Před vstupem do budovy klient/zákonný zástupce počká v přízemí budovy a zavolá klíčovému pracovníkovi na telefon. Pracovník si pro něj dojde. S nezletilým klientem (dítětem) se zákonný zástupce dostaví v přesně stanovený a předem domluvený čas. Pro snížení rizika potkávání jsou domluveny časové rozestupy.
  • Při vstupu do budovy použije klient i doprovod připravenou virucidní dezinfekci a podepíše Čestné prohlášení před vyšetřením/návštěvou v SPC SVÍTÁNÍ týkající se bezinfekčnosti.
  • Po celou dobu vyšetření nebo návštěvy SPC budou mít všichni zakrytá ústa a nos čistou rouškou (kromě výjimek stanovených nařízením Vlády ČR) a budou dbát na přiměřený odstup od ostatních. Rouška nesmí být znečištěna nebo provlhčena. V takovém případě je pracovník SPC oprávněn dotyčného vyzvat k výměně roušky za látkovou. Klient nebo zákonný zástupce sejmutou roušku uloží do připraveného igelitového sáčku.
  • Klient si k vyšetření přinese vlastní psací potřeby.
  • V případě potřeby mohou být klienti zaměstnancem organizace vyzváni, aby si opakovaně vydezinfikovali nebo umyli ruce.
  • Při nedodržování těchto opatření nemůže být služba poskytnuta a po prokazatelném upozornění klienta nebo doprovázející osoby, je nedodržování těchto opatření důvodem k ukončení poskytování poradenské služby a k vykázání klienta a jeho doprovodu z budovy pracoviště.
  • Prosíme zákonné zástupce a klienty, aby si v případě příznaků infekčního onemocnění domluvili s pracovníky SPC náhradní termín vyšetření.

V Pardubicích 13. 10. 2020

Mgr. Petra Macasová
Vedoucí SPC SVÍTÁNÍ

Je čas napnout plachty, kontaktujte nás ještě dnes!