Naši lektoři

Lektoři kurzu „Studium pro asistenty pedagoga“

PhDr. L. Pekařová

Obecná a vývojová psychologie, Výběr z přednášek a seminářů

Mgr. M. Jirásková

Systém školského poradenství, Integrace žáka se SVP, Základní problematika autismu

Mgr. M. Kořínková

Základní problematika specifických poruch učení a ADHD

Mgr. T. Chomínová

Úvod do psychopedie, Základy z didaktiky, Jak se učit, Podpora žáka při výuce

Mgr. M. Michtová

Zahájení kurzu, Úvod do pedagogiky a speciální pedagogiky, Systém poradenských služeb, Poradenství v sociálních službách, Rodina dítěte s postižením, Závěrečné opakování, Závěrečný test

Mgr. V. Doupovcová

Zahájení kurzu, Úvod do pedagogiky a speciální pedagogiky, Systém poradenských služeb, Poradenství v sociálních službách, Rodina dítěte s postižením, Závěrečné opakování, Závěrečný test

Mgr. J. Sedláková

Úvod do somatopedie, Úvod do etopedie a edukace dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, Základní problematika žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami

Mgr. P. Macasová

Struktura vzdělávacích programů, Školský systém, Základy školské legislativy

Mgr. M. Procházková

Diagnostika v pedagogice, Funkce a role asistenta pedagoga

Bc. I. Krebsová (externí lektor)

První pomoc

Mgr. K. Krudencová (externí lektor)

Úvod do logopedie, Úvod do surdopedie

Mgr. Z. Hladělová (externí lektor)

Úvod do tyflopedie

Mgr. P. Svašková (externí lektor)

Úvod do tyflopedie