Informace k zápisu do 1. třídy

Milí rodiče a zákonní zástupci,

zápis do 1. tříd naší základní školy se v letošním roce uskuteční prezenčně, tj. za osobní účasti budoucích prvňáčků a jejich rodičů/zákonných zástupců

  • ve dnech 4. a 10. dubna 2024 v Pardubicích – v Pardubičkách v budově školy v ulici Komenského 432 od 13:00 do 18:00 hod.
  • ve dnech 3. a 11. dubna 2024 ve Vysokém Mýtě v budově školy v ulici plk. Kohouta 914 od 13:00 do 17:00 hod.

Objednat na konkrétní den a čas se můžete na telefonních číslech 466 049 911, 733 715 045 nebo e-mailem na adrese vondrousova@svitani.cz.

S sebou k zápisu si vezměte následující dokumenty:

1. žádost o přijetí ke vzdělávání na ZŠ – ke stažení ZDE_pdfZDE_Word

Žádost je nutné vyplnit, vytisknout a opatřit Vaším podpisem.

2. Doporučení školského poradenského zařízení (případně doporučující vyjádření školského poradenského zařízení)

3. doporučení odborného lékaře pouze v případě, že dítě dosáhne 6 let od ledna do konce června roku 2024

4. kopii rodného listu dítěte

Pokud žádáte pro Vaše dítě o odklad povinné školní docházky, doručte nám následující dokumenty:

1. žádost o odklad povinné školní docházky – ke stažení ZDE_pdfZDE_Word

2. doporučení školského poradenského zařízení 

3. vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa

Těšíme se na Vás i Vaše děti.

Vaše případné dotazy zodpovíme na tel. č. 734 710 478.