Informace k zápisu do 1. třídy

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A PRAKTICKÉ ŠKOLY SVÍTÁNÍ, o. p. s. PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

Milí rodiče a zákonní zástupci,

zápis do 1. tříd naší základní školy se v letošním roce uskuteční prezenčně, tj. za osobní účasti budoucích prvňáčků a jejich rodičů/zákonných zástupců ve dnech 

4. a 12. dubna 2023

 

v Pardubicích v budově školy v ulici Komenského 432 od 13:00 do 18:00 hod.

ve Vysokém Mýtě v budově školy v ulici plk. Kohouta 914 od 13:00 do 17:00 hod.

Objednat na konkrétní den a čas se můžete

 

S sebou k zápisu si vezměte následující dokumenty:

1. žádost o přijetí ke vzdělávání na ZŠ – ke stažení ZDE_pdf, ZDE_Word

Žádost je nutné vyplnit, vytisknout a opatřit Vaším podpisem.

2. Doporučení školského poradenského zařízení (případně doporučující vyjádření školského poradenského zařízení)

3. doporučení odborného lékaře pouze v případě, že dítě dosáhne 6 let od ledna do konce června roku 2023

4. kopii rodného listu dítěte

 

Pokud žádáte pro Vaše dítě o odklad povinné školní docházky, doručte nám následující dokumenty:

1. žádost o odklad povinné školní docházky – ke stažení ZDE_pdf, ZDE_Word

2. doporučení školského poradenského zařízení 

3. vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

Těšíme se na Vás i Vaše děti 😊

 

Vaše případné dotazy zodpovíme na tel. č. 734 710 478