Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku třídy pro žáky se závažnými vadami řeči („logopedické třídy“) základní školy