Studium asistentů pedagoga

Aktuálně platné termíny studia 

Předběžný termín zahájení nového kurzu je srpen 2024. 

Kurz je akreditován u MŠMT- 29099/2022-5-1035

Pro koho?

 • pro zájemce o práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří chtějí získat zákonem předepsanou kvalifikaci asistenta pedagoga

Nabízíme

 • přednášky lektorů s dlouholetou praxí
 • individuální přístup a možnost konzultací s lektory 
 • semináře a zkušenosti z dlouholeté praxe psycholožky PhDr. Lidmily Pekařové a lektorky sociálních dovedností Mgr. Marty Kanno
 • přístup k výukovým materiálům a prezentacím lektorů

Podmínky účasti

 • věk 18 let
 • úspěšně ukončené minimálně základní vzdělání
 • min. 80% účast na seminářích
 • zájem účastníka o danou problematiku

Rozsah a termín

 • 97 hodin teoretické výuky
 • 40 hodin praxe ve škole SVÍTÁNÍ nebo ve škole dle výběru účastníka
 • ukončení formou závěrečného testu a závěrečné zkoušky před komisí
 • po úspěšném ukončení studia získá absolvent akreditované osvědčení
 • kurz bude probíhat o víkendech
 • konkrétní studijní plán a časový harmonogram bude upřesněn před začátkem kurzu

Možnost pracovního uplatnění

 • záleží na výši dosaženého vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb.:
  • asistent pedagoga (AP) se vzděláním VŠ, SŠ s maturitou:
   • AP vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace
  • asistent pedagoga se vzděláním ZŠ, SŠ bez maturity:
   • AP vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči

Místo konání

 • Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., Klášterní 52, Pardubice (mapa) (zastávka Krajský úřad)

Účastnický poplatek

 • 9.500,- Kč
 • platba na fakturu před zahájením kurzu č. účtu: 36134561/0100, variabilní symbol = viz faktura, do poznámky: kurz AP_příjmení
 • platit až po obdržení faktury

Prosíme o zaslání přihlášky, kterou projevíte zájem o nabízené studium. Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail: michtova@svitani.cz

Pro případné dotazy ke kurzu AP můžete využít i telefonního kontaktu 608 153 717.