David Černý pro školu SVÍTÁNÍ

Umění není nikdy dost, a zvláště toho světového. Tijuana, New York, Berlín, Sao Paolo, Paříž, Chicago, Řím, Sydney a samozřejmě i Praha, jen zlomek měst, kde svá díla vystavoval světoznámý výtvarník, sochař, hudebník a designér David Černý. K tomuto výčtu měst můžeme od 1. června 2024 ovšem přidat i Pardubice.

V Automatických mlýnech při příležitosti začátku léta bude veřejnosti představené nové umělecké dílo, které v našem městě již zůstane. David Černý ho navrhl pro školu Svítání. „Pro nás je to především symbol bezpečí a síly, které děti navštěvující Svítání tolik potřebují. Navíc to je dílo velmi neobvyklé, tak jak jsme od tohoto umělce zvyklí, a to je naše škola taky. Proto s námi tolik rezonuje,“ doplnila k novému uměleckému projektu ředitelka školy Svítání Miluše Horská. 

Celý tento projekt vznikl pod taktovkou firmy JHV – ENGINEERING s.r.o., která s celou myšlenkou vytvoření díla přišla, přizvala k projektu umělce Davida Černého a navíc celý projekt zafinancovala. Děkujeme za takováto plodná partnerství, která opravdu pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba.

Bezpečný přístav, kde může tvořit každý

O jaké dílo se jedná, se návštěvníci dozví až při slavnostním odhalení v nové kulturní čtvrti, která v Automatických mlýnech postupně vzniká. Jisté je však to, že David Černý při svých návrzích tohoto díla vycházel z toho, že Svítání je bezpečným přístavem pro všechny, kteří potřebují klidné místo, nebo dostatek času na učení, tvoření i „doplnění zásob“.

Dílo mohlo vzniknout díky pardubické společnosti JHV a Nadace Automatické mlýny její umístění na svém prostranství jenom vítá. Areál Automatických mlýnů se tak postupně doplňuje o další dílky skládačky, které společně tvoří neopominutelnou kulturní čtvrť.

Škola Svítání = Bezpečný přístav bez předsudků

Symbolem našeho Bezpečného přístavu se stala papírová loďka, protože i ta někdy odporuje souzení, očekávání a předsudkům, že papír se musí ve vodě potopit. Stejné je to i s žáky naší školy. Oni sami i jejich rodiny totiž předsudky a souzení potkávají každý den.

Škola Svítání vznikla jako malinkaté molo v bouři tehdejších nastavení a očekávání společnosti, dnes už má své nezaměnitelné místo ve vzdělávacím systému nejen Pardubic a také svůj Bezpečný přístav u Pernštýnského náměstí v srdci Pardubic. Dílo Davida černého bude vedle své nesporné umělecké kvality také škole pomáhat, aby se její přístav mohl rozrůstat a tvořit zázemí těm, kteří ho nejvíce potřebují.

 

 

David Černý

Světově známý umělec, který se nebojí vystoupit z očekávaných a nastavených rámců. Předměty, lidi i krátké příběhy dostávají v jeho dílech nové podoby, rozměry i situace, které málokdo čeká. Vytváří tak nové vazby, budí imaginaci a nechává nás vystoupit ze zajetí představ o tom, jak svět nebo my sami vypadáme.

Právě tento jeho přístup je síla, se kterou škola Svítání velmi rezonuje.

Jeho díla najdete například v Tijuaně, New Yorku, Berlíně, Sao Paulu, Paříži, Chicagu, Římě, Sydney, Praze a od 1.6. i v Pardubicích. 

JHV

Společnost JHV je přední český výrobce strojních zařízení.
Vyvíjíme a vyrábíme komplexní automatizační celky do mnoha odvětví průmyslu. Stroje vyvíjíme od první myšlenky po kompletní výrobu.
Od roku 1999 jsme partnery našich zákazníků na cestě k budoucnosti průmyslu, kde automatizované a robotizované systémy hrají klíčovou roli.
Naší vizí je: Přinášet technologie budoucnosti do praxe.
Společně můžeme změnit průmyslový svět a přinést ho na novou úroveň.
Fungujeme jako rodinná společnost, lidé jsou pro nás na prvním místě a hodnoty, jako víra, inovace a profesionalita jsou nerozlučně spojeny.

Společnost JHV se pyšní dlouholetou historií. V letošním roce slaví významných 25 let od svého
založení.

Automatické mlýny

Automatické mlýny, ikonická budova navržená Josefem Gočárem pro bratry Winternitze v Pardubicích, se staly symbolem spojení minulosti s budoucností díky iniciativě Nadace Automatické mlýny. Historický komplex, zapsaný na seznam Národních kulturních památek České republiky, prošel od roku 2020 do 2023 rozsáhlou transformací na moderní kulturně-společenskou městskou čtvrť.

Podobně jako Škola Svítání, která poskytuje svým studentům bezpečný přístav, i Automatické mlýny jsou místem, kde každý jedinec může být sám sebou. Nacházejí se na pravém břehu řeky Chrudimky a mohou být vnímány i jako přístav, kde je každý vítán. Od samotného začátku je cílem Nadace Automatické mlýny, aby mlýny ožily, byl v nich celodenní provoz, a proměnily se tak v pulzující městskou čtvrť, kam může zavítat kdokoli a kdykoli. Umístění uměleckého díla má tuto myšlenku ještě více podpořit a zdůraznit význam komunity, individuálního rozvoje a společného soužití.

Toto umělecké dílo je symbolem nejen naší školy, ale také každého příběhu, který se v ní odehrává. Nejsilnější příběhy jsou samozřejmě ty, které prožívají samotné děti, ovlivňují ale také jejich rodiny a širší okolí. Ve SVÍTÁNÍ vždy tvoříme věci tak, aby příběhy u nás psané, byly šťastnější. Přečtěte si pár z nich, které i díky vašim příspěvkům, přes toto umělecké dílo nebo přímou platbu, můžou mít lepší konce.

 

Vaše příspěvky neputují přímo na podporu konkrétního žáka, ale pomáhají nám budovat bezpečný přístav SVÍTÁNÍ, kde tyto děti najdou potřebné zázemí i inspirující prostor pro rozvoj svého potenciálu a tvoření.

Pokud se Vám líbí, jak škola SVÍTÁNÍ podporuje rodiny s hendikepovanými dětmi, můžete nás podpořit na:

QR platba

Číslo účtu: 35-6934550257/0100

IBAN: CZ12 0100 0000 3569 3455 0257

SWIFT: KOMBCZPP

 

Zůstatek na transparentním účtu můžete sledovat zde.