Učebnice

Učební materiály, pracovní sešity a metodiky pro výuku žáků ZŠ speciálních, příp. žáků s mentálním postižením

Čtení

Seznam metodik k nácviku čtení

Ukázka ke stažení zde
Cena: 21 Kč vč. DPH

Koupit

Čtení písmen

Ukázka ke stažení zde
Cena: 112 Kč vč. DPH

Koupit

Pracovní listy pro čtení slabik a jednoduchých slov

Ukázka ke stažení zde
Cena: 112 Kč vč. DPH

Koupit

Pracovní listy pro rozvoj fonematického sluchu

Ukázka ke stažení zde
Cena: 112 Kč vč. DPH

Koupit

Sociální čtení

Ukázka ke stažení zde
Cena:  105 Kč vč. DPH

Koupit

Počty

Pracovní sešit 1

Ukázka ke stažení zde
Cena: 98 Kč vč. DPH 

Koupit

Pracovní sešit 2

Ukázka ke stažení zde
Cena: 98 Kč vč. DPH

Koupit

Pracovní sešit 3

Ukázka ke stažení zde
Cena: 105 Kč vč. DPH

Koupit

Pracovní sešit 4

Ukázka ke stažení zde
Cena: 98 Kč vč. DPH

Koupit

Pracovní sešit 5

Ukázka ke stažení zde
Cena: 98 Kč vč. DPH

Koupit

Pracovní sešit 6

Ukázka ke stažení zde
Cena: 91 Kč vč. DPH

Koupit

Pracovní sešit 7

Ukázka ke stažení zde
Cena: 98 Kč vč. DPH

Koupit

Pracovní sešit 8

Ukázka ke stažení zde
Cena: 98 Kč vč. DPH

Koupit

Pracovní sešit 9

Ukázka ke stažení zde
Cena: 98 Kč vč. DPH

Koupit

Pracovní sešit 10

Ukázka ke stažení zde
Cena: 91 Kč vč. DPH

Koupit

Pracovní sešit 11

Ukázka ke stažení zde
Cena: 77 Kč vč. DPH

Koupit

Psaní

Seznam vhodných pomůcek pro dosažení správného úchopu

Ukázka ke stažení zde
Cena: 63 Kč vč. DPH

Koupit

Metodika vhodných cvičení pro uvolnění ruky

Ukázka ke stažení zde
Cena: 112 Kč vč. DPH

Koupit

Grafomotorické cviky

Ukázka ke stažení zde
Cena: 112 Kč vč. DPH

Koupit

Přípravné cviky pro nácvik psaní

Ukázka ke stažení zde
Cena: 112 Kč vč. DPH

Koupit

Přípravné cviky pro nácvik hůlkového písma

Ukázka ke stažení zde
Cena: 112 Kč vč. DPH

Koupit

Psaní hůlkovým a psacím písmem

Ukázka ke stažení zde
Cena: 112 Kč vč. DPH

Koupit

Spojování psacích písmen do slabik

Ukázka ke stažení zde
Cena: 63 Kč vč. DPH

Koupit

Věcné učení

Pracovní sešit 1

Ukázka ke stažení zde
Cena: 105 Kč vč. DPH

Koupit

Pracovní sešit 2

Ukázka ke stažení zde
Cena: 105 Kč vč. DPH

Koupit

Pracovní sešit 3

Ukázka ke stažení zde
Cena: 105 Kč vč. DPH

Koupit

Smyslová výchova

Soubor námětů

Ukázka ke stažení zde
Cena: 98 Kč vč. DPH

Koupit

Strukturované učení

Metodika zavedení strukturovaného učení pro žáky s poruchou autistického spektra

Ukázka ke stažení zde
Cena: 91 Kč vč. DPH

Koupit

Tělesná výchova

Metodika tělesné výchovy pro děti a mládež s kombinovaným zdravotním postižením

Ukázka ke stažení zde
Cena: 112 Kč vč. DPH

Koupit

RHB metodiky

Metodiky vzdělávání  žáků dle Rehabilitačního vzdělávacího programu (určena pro žáky s mentálním a kombinovaným postižením)

Učebnice RHB metodiky - nejsou skladem

Set učebnic metodiky Rehabilitačního vzdělávacího programu

Cena: 1 639 Kč vč. DPH

Svazek č. 1

Sociální vývoj

Cena: 174 Kč vč. DPH

Svazek č. 2

Imitace

Cena: 72 Kč vč. DPH

Svazek č. 3

Receptivní a expresivní řeč

Cena: 132 Kč vč. DPH

Svazek č. 4

Hrubá motorika

Cena: 198 Kč vč. DPH

Svazek č. 5

Jemná motorika

Cena: 132 Kč vč. DPH

Svazek č. 6

Grafomotorika, kresba

Cena: 138 Kč vč. DPH

Svazek č. 7

Sebeobsluha

Cena: 377 Kč vč. DPH

Svazek č. 8

Smyslové vnímání

Cena: 162 Kč vč. DPH

Svazek č. 9

Abstraktně vizuální myšlení

Cena: 132 Kč vč. DPH

Svazek č. 10

Obecné zásady pro práci s dětmi s těžkým kombinovaným postižením a hodnotící manuál

Cena: 122 Kč vč. DPH
​​​​​

Výukové materiály pro praktické školy dvouleté

Dílenské práce

132 str.,  šanonová vazba

Cena: 443 Kč vč. DPH

Koupit

Práce na zahradě

98 str.,  šanonová vazba

Cena: 374 Kč vč. DPH

Koupit

Úklidové práce

104 str.,  šanonová vazba

Cena: 381 Kč vč. DPH

Koupit

Rodinná a zdravotní výchova – nižší stupeň

108 str.,  vazba twin

Cena: 146 Kč vč. DPH

Koupit

Rodinná a zdravotní výchova – vyšší úroveň

108 str., vazba twin

Cena: 149 Kč vč. DPH

Koupit

Údržba a šití 1

102 str.,  šanonová vazba

Cena: 379 Kč vč. DPH

Koupit

Údržba a šití 2

110 str.,  vazba twin

Cena: 144 Kč vč. DPH

Koupit

Je čas napnout plachty, kontaktujte nás ještě dnes!